Länkstig

Jan Marton

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J617
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Jan Marton

Jan Marton är aktiv inom forskning, undervisning och samverkan med näringslivet.

Forskning
Både grundforskning och mer tillämpad forskning utförs, med ämnesmässig bredd inom externredovisning. Grundforskning handlar om metoder för att utvärdera redovisningens användbarhet på kapitalmarknader, framförallt på aktiemarknader. Tillämpad forskning täcker exempelvis in redovisningens relativa användbarhet i banker för aktieägare och långivare, hur redovisningens användbarhet för styrelser påverkas av skillnader i redovisningsstandarder och tillsyn, samt hur revisorers personliga egenskaper påverkar revisionskvalitet.

Utbildning
Utbildning genomförs på samtliga nivåer, från grundkurs till forskarutbildning. Ämnen som täcks in är redovisningsfrågor för olika poster i finansiella rapporter, redovisningsteori, reglering av redovisning, samt analys av finansiella rapporter. Dessutom täcker Jan Marton in översikter över forskning i externredovisning, särskilt inom forskarutbildning. Ett antal läroböcker har producerats, bland annat inom IFRS, redovisningsteori, grundläggande redovisning, koncernredovisning och företagsanalys.

Samverkan med näringslivet
Tidigare erfarenhet av arbete som revisor och som redovisningsspecialist med inriktning mot IFRS. Ett stort antal utbildningsuppdrag för framförallt revisorer och redovisningskonsulter har genomförts. Visst konsultarbete genomförs, till exempel inom redovisning för finansiella instrument. Producerar skrifter för praktiker, till exempel genom uppdrag som krönikör i den svenska redovisningsprofessionens tidskrift Balans. Har även uppdrag som expertvittne i redovisningsfrågor i rättsfall.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Financial reporting
  • International accounting
  • IFRS
  • Accounting and capital markets

Undervisningsområden

  • Empirical research in accounting
  • IFRS

Utvalda publikationer

Accounting Research and Trust - A Literature Review
Baldvinsdottir, Gudrun, Hagberg, Andreas, Johansson, Inga-Lill, Jonäll, Kristina, Marton, Jan
Qualitative Research in Accounting & Management, 8:4, s. 382-424, 2011

Human Capital Disclosures and Management Practices
Ax, Christian, Marton, Jan
Journal of Intellectual Capital, 9:3, s. 433-455, 2008

The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules – Evidence from Sweden
Marton, Jan
Accounting in Europe, 14:1-2, s. 207-216, 2017

The predictive ability of loan loss provisions in banks – Effects of accounting standards, enforcement and incentives
Marton, Jan, Runesson, Emmeli
The British Accounting Review, 49:2, s. 162-180, 2017

The improbability of fraud in accounting for derivatives: A case study on the boundaries of financial reporting compliance
Hartmann, Berit, Marton, Jan, Söderström, Rebecca
European Accounting Review, 27:5, s. 845-873, 2018