Länkstig

Jan Marton

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J617
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Jan Marton

Jan Marton är aktiv inom forskning, undervisning och samverkan med näringslivet.

Forskning Både grundforskning och mer tillämpad forskning utförs, med ämnesmässig bredd inom externredovisning. Grundforskning handlar om metoder för att utvärdera redovisningens användbarhet på kapitalmarknader, framförallt på aktiemarknader. Tillämpad forskning täcker exempelvis in redovisningens användbarhet i företag med betydande immateriella tillgångar, samt redovisningens användbarhet i privata företag.

Utbildning Utbildning genomförs på samtliga nivåer, från grundkurs till forskarutbildning. Ämnen som täcks in är redovisningsfrågor för olika poster i finansiella rapporter, redovisningsteori, reglering av redovisning, samt analys av finansiella rapporter. Dessutom täcker Jan Marton in översikter över forskning i externredovisning, särskilt inom forskarutbildning. Ett antal läroböcker har producerats, bland annat inom IFRS, redovisningsteori, grundläggande redovisning, koncernredovisning och företagsanalys.

Samverkan Tidigare erfarenhet av arbete som revisor och som redovisningsspecialist med inriktning mot IFRS. Ett stort antal utbildningsuppdrag för framförallt revisorer och redovisningskonsulter har genomförts. Deltar i FARs strategiska redovisningsgrupp. Tillhandahåller underlag för normsättare inom redovisning, exempelvis genom sammanställningar av forskning. Producerar skrifter för praktiker, till exempel genom uppdrag som krönikör i den svenska redovisningsprofessionens tidskrift Balans. Har även uppdrag som expertvittne i redovisningsfrågor i rättsfall.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Financial reporting
  • International accounting
  • IFRS
  • Accounting and capital markets

Undervisningsområden

  • Empirical research in accounting
  • IFRS

Utvalda publikationer

Banghøy, J., Marton, J., Plenborg, T., & Runesson, E. (2023). Revisiting pay-performance sensitivity around IFRS adoption in Europe: the dominant role of Germany. Accounting and Business Research, 53(7), 790-820.

Marton, J., Nilsson, F., & Öhman, P. (Eds.). (2023). Auditing Transformation: Regulation, Digitalisation and Sustainability. Taylor & Francis.

Hartmann, B., Marton, J., & Andersson Sols, J. (2020). IFRS in national regulatory space: insights from Sweden. Accounting in Europe, 17(3), 367-387.

Hartmann, B., Marton, J., & Söderström, R. (2018). The improbability of fraud in accounting for derivatives: A case study on the boundaries of financial reporting compliance. European Accounting Review, 27(5), 845-873.

Marton, J., & Runesson, E. (2017). The predictive ability of loan loss provisions in banks–Effects of accounting standards, enforcement and incentives. The British Accounting Review, 49(2), 162-180.