Länkstig

Berit Hartmann

Docent

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J723
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Berit Hartmann

Berit Hartmanns forskning är inriktad mot samspelet mellan redovisning, ekonomistyrning och andra områden av organisatorisk aktivitet. Hennes interesse fokuserar kring frågan hur olika discipliner är relaterade och hur detta påverkar en hållbar organisatoriskt utveckling. Hennes nuvarande forskning fokuserar på förhållandet mellan finansiella redovisningsstandarder och organisatorisk kontroll. Hon är också engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker olika ramar för integrerad rapportering. Tidigare arbeten undersökte hur trogen representation i komplexa redovisningssituationer är skapad och hur integration av flerdimensionella rapporteringssystem är ett pågående arbete snarare än ett stabilt tillstånd.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • International Financial Reporting Standards, socio-political studies in accounting, calculative practices and organizational activity

Undervisningsområden

  • Advances in Accounting research, financial accounting, managment accounting