Länkstig

Mikael Cäker

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J722
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Mikael Cäker

Mikael Cäker, doktor i företagsekonomi 2005, Linköpings universitet. På Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sedan 2008. Docent 2014. Internationella publikationer i Accounting and Business Research, European Accounting Review, Management Accounting Research, Public Management Review, Scandinavian Journal of Management and Financial Accountability and Management. Undervisar på alla akademiska nivåer inom ekonomistyrning och forskar på styrning av interorganisatoriska relationer, styr- och finansieringsmodeller inom offentlig sektor samt interaktioner mellan olika former av styrning. Sedan 2021 aktiv inom Centre for Health Governance, med projekt riktade mot sjukhusens finansieringsmodeller, förebyggande vård samt medicinska teknologier.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Ekonomistyrning

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Ekonomistyrning

Utvalda publikationer

Performance measurement systems, hierarchical accountability and enabling control. Mikael Cäker, Sven Siverbo & Johan Åkesson. Accounting and Business Research. vol 52, no 7, 865-889, DOI: 10.1080/00014788.2021.1940076

Customer focus - an accountability dilemma. Cäker, Mikael. European Accounting Review, vol. 16, page 143 -171, 2007

Management control in public sector Joint Ventures. Cäker, Mikael, Siverbo, Sven. Management Accounting Research, 22:4, s. 330-348, 2011

Inter-organizational cooperation challenging hierarchical accountability: The dominated actors in a municipal joint venture. Cäker, Mikael, Nyland, Kari. Financial Accountability and Management, 33:1, s. 102-120, 2017

Effects of performance measurement system inconsistency on managers' role clarity and well-being. Cäker, Mikael, Siverbo, Sven. Scandinavian Journal of Management, Elsevier, 34:3, s. 256-266, 2018

Conceptualizing dysfunctional consequences of performance measurement in the public sector. Siverbo, Sven, Cäker, Mikael, Åkesson, Johan. Public Management Review, 21:12, s. 1801-1823, 2019