Länkstig

Anna-Karin Pettersson

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J618
Postadress
Box 610
405 30 Göteborg

Om Anna-Karin Pettersson

Anna Karin Pettersson, doktor i företagsekonomi sedan 2015. Hon har varit verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sedan 2002. Dessförinnan var hon auktoriserad revisor. Under ett antal år delade hon sin tid mellan universitetet och att vara verksam som redovisningsspecialist i näringslivet. Vid universitetet är hennes styrkor kunskap om redovisning i praktiken, samverkan med näringslivet och intresse för utbildning.

Anna Karin undervisar på samtliga nivåer, från grundkurs till magisternivå. En rad områden berörs, som grundläggande redovisning, redovisningsteori, reglering, koncernredovisning, värdering av tillgångar, finansiella rapporter etcetera. Hon är kursansvarig för ett antal kurser inom externredovisning samt varit utbildningsansvarig för kurspaketet Avancerad externredovisning med juridik. Hon är författare till läroböcker inom grundläggande redovisning, IFRS och koncernredovisning. Inom forskningen är intresset framförallt empiriska studier av redovisning i praktiken.