Länkstig

Marita Blomkvist

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J611
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Marita Blomkvist

Marita Blomkvist är aktiv inom forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhället. Hennes forskning handlar om extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv. Redovisningskvalitet i olika typer av privata företag och dess effekt på kostnad på lånat kapital samt vilken roll extern rapportering och kommunikation med revisorn har för entreprenörers strategiska beslutsfattande är exempel på hennes forskning. Idag arbetar hon med forskning som berör revisorsval, redovisningsreglering och harmonisering av Hållbarhetsredovisning i stora företag samt implementering av Hållbarhetsreglering i företagets praktik. Hennes studier har fått Emerald Literati Award for Highly Commended article (2019) och Emerald Literati Award for Outstanding article (2021). Marita är medlem i Editorial Advisory Board för Accounting, Auditing and Accountability Journal och har uppmärksammats med utmärkelsen "Outstanding reviewer in the 2023 year of the journal". Hon undervisar och handleder uppsatser i extern redovisning från grundkurs till forskarutbildning. Hon har tidigare varit verksam som auktoriserad revisor och är från och med 2017 invald i styrelsen för Bokföringsnämnden (BFN). Pågående forskning sker i nära samverkan med industrin. Marita är sektionsledare för sektionen redovisning.

På andra webbplatser

  • ResearchGate

Forskningsområden

  • Extern redovisning, Hållbarhetsredovisning, Revision

Undervisningsområden

  • Extern redovisning, handledning uppsatser, handledning forskarutbildning

Utvalda publikationer

Nexus between institutional quality and corporate sustainable performance: European evidence. Rahi, F., Ashraful Ferdous Chowdhury, M. Johansson, J., & Blomkvist, M. (2023). Journal of Cleaner Production. 135188.

Re-building trust: Sustainability and non-financial reporting and the European Union regulation. La Torre, M., Sabelfeld, S., Blomkvist, M., & Dumay, J. (2020). Meditari Accountancy Research, 28(5), 701-725. The paper has won an award for Outstanding Paper in the 2021 Emerald Literati Awards. Top Cited Author reward in 2022.

Harmonising Non-Financial Reporting Regulation in Europe: Practical Forces and Projections for Future Research La Torre, Matteo, Sabelfeld, Svetlana, Blomkvist, Marita, Tarquinio, Lara, Dumay, JohnMeditari Accountancy Research Journal, 26:4, s. 598-621, 2018

Corporate governance and accounting in small growing firms: A comparison of financial reporting and cost of debt across Gazelles and Non-Gazelles Blomkvist, Marita, Paananen, MariIn: Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship, ed. Gabrielsson, J. Edward Elgar. Cheltenham, UK., 2017

Accounting knowledge in innovative firms - Direct contacts with external auditors for strategic actionsBlomkvist, Marita, Johansson, Jeaneth, Malmström, MalinInternational Journal of Managerial and Financial Accounting, Olney : InderScience Publishers, 8:3-4, s. 209-229, 2016

Causes and Consequences of Improvements in the Information Environment for Swedish Small and Mid-Sized FirmsPaananen, Mari, Renders, A, Blomkvist, MaritaAccounting in Europe, 13:1, s. 21-42, 2016

Academic entrepreneurship - The structure of incubator management and best practice reported on Swedish business incubators web sites.Ulvenblad, Pia, Blomkvist, Marita, Winborg, JoakimInternational Journal of Entrepreneurship and Small Business, 12(4), 445-458., 2011