Länkstig

Marita Blomkvist

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J611
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Marita Blomkvist

Marita Blomkvist anställdes som Universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot externredovisning 2015.

Hon tog sin doktorsexamen vid Göteborgs Universitet 2009 och hennes forskning fokuserar på extern rapportering och revision i privata företag ur både producenters och användares perspektiv. Redovisningskvalitet i olika typer av privata företag och dess effekt på kostnad på lånat kapital samt vilken roll extern rapportering och kommunikation med revisorn har för entreprenörers strategiska beslutsfattande är exempel på hennes forskning. Idag arbetar hon med forskning som berör redovisningsreglering och harmonisering av Hållbarhetsredovisning. Hon undervisar i extern redovisning och handleder kandidat och master uppsatser.

Marita var tidigare anställd som universitetslektor i redovisning och finansiering på Högskolan i Halmstad och har därifrån en bred erfarenhet av undervisning i företagsekonomi på såväl kandidat som masternivå. Hon har tidigare varit verksam som auktoriserad revisor och är från och med 2017 invald i styrelsen för Bokföringsnämnden.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Extern redovisning, Revision, Ekonomistyrning, Entreprenörskap, Innovation

Undervisningsområden

  • Extern redovisning

Utvalda publikationer

Causes and Consequences of Improvements in the Information Environment for Swedish Small and Mid-Sized Firms
Paananen, Mari, Renders, A, Blomkvist, Marita
Accounting in Europe, 13:1, s. 21-42, 2016

Academic entrepreneurship - The structure of incubator management and best practice reported on Swedish business incubators web sites.
Ulvenblad, Pia, Blomkvist, Marita, Winborg, Joakim
International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 12(4), 445-458., 2011

Harmonising Non-Financial Reporting Regulation in Europe: Practical Forces and Projections for Future Research
La Torre, Matteo, Sabelfeld, Svetlana, Blomkvist, Marita, Tarquinio, Lara, Dumay, John
Meditari Accountancy Research Journal, 26:4, s. 598-621, 2018

Accounting knowledge in innovative firms - Direct contacts with external auditors for strategic actions
Blomkvist, Marita, Johansson, Jeaneth, Malmström, Malin
International Journal of Managerial and Financial Accounting, Olney : InderScience Publishers, 8:3-4, s. 209-229, 2016

Corporate governance and accounting in small growing firms: A comparison of financial reporting and cost of debt across Gazelles and Non-Gazelles
Blomkvist, Marita, Paananen, Mari
In: Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship, ed. Gabrielsson, J. Edward Elgar. Cheltenham, UK., 2017