Länkstig

Kristina Jonäll

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J621D
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Kristina Jonäll

Kristina Jonäll, doktor i företagsekonomi 2009, är verksam vid sektionen för redovisning och aktiv inom både forskning och undervisning.

Forskningsintresset berör företags kommunikation av redovisning och flödet av information framförallt det som är värdeskapande i företagen. Hållbarhets- och integrerad rapportering är andra områden inom vilka forskning bedrivs. Internationella publikationer i bland annat Accounting, Auditing and Accountability Journal.

Undervisar på kurser från grundkurs till avancerad nivå. Ämnen som täcks in är grundläggande redovisning och dess reglering, värderingsfrågor samt företags hållbarhetsrapportering. Är författare till ett antal läroböcker, bland annat inom grundläggande redovisning. Kristina Jonäll har även administrativt uppdrag inom utbildning, är för närvarande viceprefekt med ansvar för grund- och uppdragsutbildning på Företagsekonomiska institutionen.

Forskningsområden

  • Redovisning
  • CSR

Undervisningsområden

  • Redovisning