Göteborgs universitet
Bild
Valforskningsprogrammet rapport

Rapporter

I vår rapportserie publicerar vi skrivna analyser, matnyttiga tabellsammanställningar, dokumentation, kodböcker och kompletteringar till andra publiceringar.

2024

2023

2022

2021

2020

2020:17 Enighet och oenighet bland partiernas väljare 2018 (PDF)
Richard Svensson
2020:16 Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019 (PDF)
Jakob Ahlbom
2020:15 Absentee voting in Sweden 1944-2018 (PDF)
Hilma Lindskog
2020:14 Exploring split ticket voting motives (PDF)
Sara Persson
2020:13 Väljarnas bedömningar av partiernas politik 1979-2018 (PDF)
Tryggve Pederby
2020:12 Regeringsröstning (PDF)
Henrik Oscarsson & Sören Holmberg
2020:11 Opinion polls and election predictions in the 2018 Swedish General Election (PDF)
Stephen Dawson
2020:10 Flytande väljare 2018 (PDF)
Henrik Oscarsson
2020:9 Röstdelning i Sverige 1970-2018 (PDF)
Sara Persson
2020:8 Olof Palme (S) - en populär partiledare (PDF)
Sören Holmberg & Per Hedberg
2020:7 Stad-landskiljelinjen i valet 2018 (PDF)
Ylva Larsson
2020:6 Partiernas vänster-högerpositioner 1979-2019 (PDF)
Henrik Oscarsson & Richard Svensson
2020:5 Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad? (PDF)
Ylva Larsson, Per Hedberg & Sören Holmberg
2020:4 Partiernas maximala elektorala potential 2003-2019 (PDF)
Henrik Oscarsson & Richard Svensson
2020:3 Väljarnas partier 1956-2018 (PDF)
Per Hedberg
2020:2 Voter perceptions of policy outcomes and responsibility attributions 2010-2018 (PDF)
Simona Koria & Ylva Larsson
2020:1 Swedish Voting Behavior 1956-2018 (PDF)
Henrik Oscarsson & Sören Holmberg

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2014:14 Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election (PDF)
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson & Edvin Boije
2014:13 Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason
2014:12 Valrörelsepanelen 2014: En första resultatrapport (PDF)
Edvin Boije
2014:11 Utvecklingen av partisympatier: Centerpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:10 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Folkpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:9 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Vänsterpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:8 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Moderaterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:7 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Miljöpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:6 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Sverigedemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:5 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Kristdemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:4 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:3 How voters make up their minds: Consideration set models for party choice in European and national elections (PDF)
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson & Edvin Boije
2014:2 Utvärdering av Sveriges Televisions valkompassfrågor inför Europaparlamentsvalet 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:1 Utvärdering av Sveriges Televisions valkompasser 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004