Göteborgs universitet

Publicerat 2023

2023:11 Det svenska EU-motståndet 
Sören Holmberg, Richard Karlsson, Emma Olsson

2023:10 Hur röstar folk? Väljarbeteende från A-Ö
Emma Olsson

2023:9 Könsskillnader bland svenska väljare 1921-2022
Jakob Ahlbom, Richard Karlsson

2023:8 Väljarnas förtroende för valsystemet och genomförandet av allmänna val
Anna Cederholm Lager, Henrik Oscarsson, Maria Solevid

2023:7 Väljarnas viktigaste skäl för röstning 1988-2022
Felix Bäckstedt

2023:6 Valundersökningen 2022: Teknisk rapport
Richard Karlsson, Anna Cederholm Lager

2023:5 Valundersökningen 2018: Teknisk rapport
Richard Karlsson, Anna Cederholm Lager

2023:4 Statsministerkandidaternas image 1988-2022
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg, Anna Cederholm Lager

2023:3 Väljarnas betyg på den lokala demokratin
Sören Holmberg, Richard Karlsson

2023:2 Sveriges Televisions Vallokalsundersökningar 1991-2022
Tobias Westman, Elin Gadd, Sören Holmberg, Henrik Oscarsson

2023:1 Väljarna bedömer partiernas vallöften 1956-2022
Tobias Westman

Publicerat 2022

2022:10 Väljarnas bedömningar av brottsbekämpning 2018-2022 
Elin Gadd

2022:9 Energivalet 2022
Elin Gadd, Richard Karlsson, Anna Cederholm Lager, Henrik Oscarsson, Per Oleskog Tryggvasson, Tobias Westman

2022:8 Opinionsundersökningarnas träffsäkerhet inför valen 2002-2022 
Per Oleskog Tryggvason

2022:7 Hur röstar folk? Väljarbeteende från A-Ö 
Anna Cederholm Lager, Richard Karlsson, Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson, Oskar Thelin

2022:6 Viktiga samhällsproblem i valmanskåren 1987-2021
Per Oleskog Tryggvason

2022:5 Partiernas väljare 2010-2018
Oskar Thelin, Henrik Oscarsson

2022:4 Utvärdering av Sveriges Televisions valkompassfrågor 2022
Per Oleskog Tryggvason

2022:3 Väljarnas uppfattningar om partiernas profilfrågor 2010-2018
Erik Jönsson, Nora Theorin

2022:2 Partiledarskiften i Sverige 1967-2022
Anna Cederholm Lager, Richard Karlsson, Hilma Lindskog, Henrik Oscarsson

2022:1 Vad tyckte svenska folket om FNL-demonstranter 1968?
Sören Holmberg, Richard Karlsson

Publicerat 2021

2021:7 Statsministerkandidaternas image 1988-2018
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

2021:6 Kommunavvikelser och valvindar 1973-2018
Per Oleskog Tryggvason

2021:5 Viktiga frågor för partival i olika väljargrupper 2018
Henrik Oscarsson, Richard Karlsson

2021:4 Ledare vi gillar och ogillar
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson, Freja Wessman

2021:3 Ideologisk identifikation i Sverige
Richard Karlsson

2021:2 Klassröstning i Sverige 2018
Freja Wessman

2021:1 Trender i könsskillnader bland svenska väljare
Maria Oskarson, Jakob Ahlbom