University of Gothenburg
Image
Valforskningsprogrammet rapport

Reports

In our report series, we publish written analyses, useful table compilations, documentation, code books and addendums to other publications. Most reports are in Swedish; please contact us if you have any questions regarding the content.

2020

2020:17 Enighet och oenighet bland partiernas väljare 2018 (PDF)
Richard Svensson
2020:16 Väljarbeteende bland kvinnor och män 2018 och 2019 (PDF)
Jakob Ahlbom
2020:15 Absentee voting in Sweden 1944-2018 (PDF)
Hilma Lindskog
2020:14 Exploring split ticket voting motives (PDF)
Sara Persson
2020:13 Väljarnas bedömningar av partiernas politik 1979-2018 (PDF)
Tryggve Pederby
2020:12 Regeringsröstning (PDF)
Henrik Oscarsson & Sören Holmberg
2020:11 Opinion polls and election predictions in the 2018 Swedish General Election (PDF)
Stephen Dawson
2020:10 Flytande väljare 2018 (PDF)
Henrik Oscarsson
2020:9 Röstdelning i Sverige 1970-2018 (PDF)
Sara Persson
2020:8 Olof Palme (S) - en populär partiledare (PDF)
Sören Holmberg & Per Hedberg
2020:7 Stad-landskiljelinjen i valet 2018 (PDF)
Ylva Larsson
2020:6 Partiernas vänster-högerpositioner 1979-2019 (PDF)
Henrik Oscarsson & Richard Svensson
2020:5 Ökad polarisering mellan landsbygd och storstad? (PDF)
Ylva Larsson, Per Hedberg & Sören Holmberg
2020:4 Partiernas maximala elektorala potential 2003-2019 (PDF)
Henrik Oscarsson & Richard Svensson
2020:3 Väljarnas partier 1956-2018 (PDF)
Per Hedberg
2020:2 Voter perceptions of policy outcomes and responsibility attributions 2010-2018 (PDF)
Simona Koria & Ylva Larsson
2020:1 Swedish Voting Behavior 1956-2018 (PDF)
Henrik Oscarsson & Sören Holmberg

2014

2014:14 Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election (PDF)
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson & Edvin Boije
2014:13 Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason
2014:12 Valrörelsepanelen 2014: En första resultatrapport (PDF)
Edvin Boije
2014:11 Utvecklingen av partisympatier: Centerpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:10 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Folkpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:9 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Vänsterpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:8 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Moderaterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:7 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Miljöpartiet (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:6 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Sverigedemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:5 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Kristdemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:4 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:3 How voters make up their minds: Consideration set models for party choice in European and national elections (PDF)
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson & Edvin Boije
2014:2 Utvärdering av Sveriges Televisions valkompassfrågor inför Europaparlamentsvalet 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson
2014:1 Utvärdering av Sveriges Televisions valkompasser 2014 (PDF)
Per Oleskog Tryggvason & Henrik Oscarsson