Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Vindkraftverk
Foto: Karsten Würth, Unsplash
Länkstig

MEK - Den svenska miljö-, energi-, och klimatopinionen

Den svenska Miljö-, Energi- och Klimatopinionen (MEK) syftar till att mäta den allmänna opinionens syn på, och attityder till, miljö, energi och klimat.

Den svenska Miljö-, Energi- och Klimatopinionen (MEK) är en fortsättning av forskningsprojektet ”Energiopinionen i Sverige” som sedan 1985 följt, mätt och analyserat opinionsbildning och åsiktsförändringar i energifrågor i Sverige. Projektet syftar till att mäta den allmänna opinionens syn på, och attityder till, miljö, energi och klimat. Den svenska miljöopinionen undersöks i ett bredare perspektiv, och innefattar studier av medborgarnas perceptioner av klimatförändringar och dess orsaker såväl som attityder till miljöpolitiska förslag och åtgärder. Projektet drivs i samverkan mellan flera forskningsprogram med tydlig relevans för studier av energi- och miljöfrågor såväl som politisk opinion.