Göteborgs universitet
Bild
Vindkraftverk
Foto: Karsten Würth, Unsplash
Länkstig

MEK - Den svenska miljö-, energi-, och klimatopinionen

Den svenska Miljö-, Energi- och Klimatopinionen (MEK) syftar till att mäta den allmänna opinionens syn på, och attityder till, miljö, energi och klimat.

Den svenska Miljö-, Energi- och Klimatopinionen (MEK) är en fortsättning av forskningsprojektet ”Energiopinionen i Sverige” som sedan 1985 följt, mätt och analyserat opinionsbildning och åsiktsförändringar i energifrågor i Sverige. Projektet syftar till att mäta den allmänna opinionens syn på, och attityder till, miljö, energi och klimat. Den svenska miljöopinionen undersöks i ett bredare perspektiv, och innefattar studier av medborgarnas perceptioner av klimatförändringar och dess orsaker såväl som attityder till miljöpolitiska förslag och åtgärder. Projektet drivs i samverkan mellan flera forskningsprogram med tydlig relevans för studier av energi- och miljöfrågor såväl som politisk opinion.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Tidigare publikationer om kärnkraft

2018 Är kärnkraftsfrågan på väg att avpolitiseras? (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Sprickor i fasaden.
Sören Holmberg
2017 Representation av folkviljan i kärnkraftsfrågan (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Larmar och gör sig till.
Sören Holmberg
2016 Fortsatt opinionsstöd för att avveckla kärnkraften (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ekvilibrium.
Sören Holmberg
2015 Avveckla kärnkraften (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Fragment.
Sören Holmberg
2014 Kärnkraft på väg ned (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Mittfåra & marginal.
Sören Holmberg
2013 Fukushimaeffekten har inte falnat (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Vägskäl.
Sören Holmberg
2012 Fukushimaeffekten (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin I framtidens skugga.
Sören Holmberg
2011 Kärnkraftsopinionen pre-Fukushima (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Lycksalighetens ö.
Sören Holmberg
2010 Stiltje på kärnkraftsfronten (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Nordiskt ljus.
Sören Holmberg
2009 Rekordstort stöd för att använda kärnkraften (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Svensk höst.
Sören Holmberg
2009 Högradioaktivt ämne (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Svensk höst.
Per Hedberg
2008 Minskat förtroende för kärnkraftsindustrin (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Skilda världar.
Sören Holmberg
2007 Mojnande framgångsvind för kärnkraften (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det nya Sverige.
Sören Holmberg
2006 Ökad ledning för kärnkraftsförespråkarna (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Du stora nya värld.
Sören Holmberg
2005 Kärnkraftsanhängarna behåller ledningen (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Lyckan kommer, lyckan går.
Sören Holmberg
2004 Kärnkraftsanhängarna har gått om (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ju mer vi är tillsammans.
Sören Holmberg
2003 Kärnkraftsanhängarna vinner terräng (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Fåfängans marknad.
Sören Holmberg
2002 Allt jämnare på kärnkraftsfronten (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det våras för politiken.
Sören Holmberg
2002 Kärnavfall (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det våras för politiken.
Per Hedberg
2001 Mycket har hänt på kärnkraftsfronten (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Land, Du välsignade?
Sören Holmberg
2000 Kärnkraften - en stridsfråga även under 2000-talet? (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det nya samhället.
Sören Holmberg
2000 Kärnavfall och vindkraft i den egna kommunen (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det nya samhället.
Per Hedberg
1999 Kärnkraftsopinionen på tröskeln till 2000-talet (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ljusnande framtid.
Sören Holmberg
1999 Meningar om kärnavfall (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ljusnande framtid.
Per Hedberg
1998 Avveckla kärnkraften, men börja inte nu (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Opinionssamhället.
Sören Holmberg
1998 Kärnavfall i din egen kommun? (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Opinionssamhället.
Per Hedberg
1997 Den seglivade kärnkraftsfrågan (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ett missnöjt folk.
Sören Holmberg
1997 Kärnavfallsopinionen (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Ett missnöjt folk.
Per Hedberg
1996 Kärnkraftsfrågans återkomst (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Mitt i nittiotalet.
Sören Holmberg
1996 Kärnavfallsopinionen i skuggan av folkomröstningen i Storuman (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Mitt i nittiotalet.
Per Hedberg
1995 Kärnkraften II (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det gamla riket.
Sören Holmberg
1995 Kärnavfall i perspektiv (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Det gamla riket.
Per Hedberg
1994 Att ha eller inte ha kärnkraft (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Vägval.
Sören Holmberg
1994 Kärnavfall - Nej tack! (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Vägval.
Per Hedberg
1993 Åtkomlig eller ej åtkomlig slutförvaring av kärnkraftens högaktiva avfall (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Perspektiv på krisen.
Sören Holmberg
1993 Kärnkraften och riskbedömningar i Västsverige (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Västsvensk opinion.
Per Hedberg
1992 Kärnkraften - ett seglivat stridsäpple (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Trendbrott?
Sören Holmberg
1992 Kärnavfallshantering och sabotagerisk (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Trendbrott?
Per Hedberg
1991 Perceptionen av forskarnas kärnkraftsåsikt (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Politiska opinioner.
Jörgen Westerståhl & Folke Johansson
1991 Kärnkraftsavveckling 2010? (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Politiska opinioner.
Sören Holmberg
1991 Kärnkraften - en fråga om förtroende (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Åsikter om massmedier och samhälle.
Sören Holmberg
1990 Svenska folket riskbedömer kärnkraftens slutförvaring (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Medier och opinion i Sverige.
Sören Holmberg
1989 Kärnkraftsopinionen (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin Åttiotal.
Sören Holmberg
1987 Kärnkraftsprojektet (PDF)
Bokkapitel i SOM-antologin SOM-undersökningen 1986.
Sören Holmberg

Tidigare publikationer om vindkraft