Göteborgs universitet
Bild
Bild på SVT VALU bok
Länkstig

Vallokalsundersökningar (SVT/VALU)

Sedan 1991 deltar forskare vid Valforskningsprogrammet i utformning och analyser av Sveriges Televisions återkommande vallokalsundersökningar i samband med val och folkomröstningar.

Sveriges Televisions Vallokalsundersökningar (SVT/VALU) är världsunika. Sedan 1991 har 17 undersökningar av väljarbeteende genomförts i direkt anslutning till alla nationella val, europaparlamentsval och folkomröstningar. Enkäter till röstande väljare har delats ut och samlats in i utvalda vallokaler och i lokaler för förtidsröstning. Nyckelresultat om svenskt väljarbeteende har kunnat presenteras i Sveriges Televisions valvaka direkt efter vallokalerna stängts. Vallokalsundersökningarna fördjupar och disciplinerar de livfulla eftervalsdiskussionerna om valutgången. VALU ger snabba besked om hur olika väljargrupper röstat eller vilka frågor som varit viktiga för väljarnas val av parti.

SVT/VALU är sedan starten ett samarbete mellan Sveriges Television, forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Ett stort antal personer har bidragit till arbetet med vallokalundersökningarna. Hans Hernborn (SVT), Per Näsman (KTH) och Sören Holmberg (GU) har haft de ledande rollerna i samarbetet under årens lopp. I samband med riksdagsvalet 2022 genomfördes den 17:e vallokalsundersökningen. Alla data från SVT/VALU görs fritt tillgängliga så fort som möjligt efter varje val. 

Väljarna avgör (PDF)
Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik Oscarsson, Mikael Pettersson & Per Oleskog Tryggvason (2023). Väljarna avgör. Stockholm: Sveriges Television AB.
Lyssna på väljarna (PDF)
Holmberg, Sören, Per Näsman, Henrik Oscarsson & Kajsa Gudmundson (2020). Lyssna på väljarna - SVT VALU: Val 2018, EU Val 2019. Stockholm: Sveriges Television AB.
Så tycker väljarna (PDF)
Holmberg, Sören, Per Näsman & Torbjörn Gustafsson (2015). Så tycker väljarna. Stockholm: Sveriges Television AB.
Väljarnas röst (PDF)
Holmberg, Sören, Per Näsman & Kent Wännström (2012). Väljarnas röst. Stockholm: Sveriges Television AB.
Väljarna i fokus (PDF)
Holmberg, Sören & Per Näsman (2010). Väljarna i fokus. Stockholm: Sveriges Television AB.
Valu är public service (PDF)
Holmberg, Sören & Per Näsman (2009). Valu är public service. Stockholm: Sveriges Television AB.
Valu i allmänhetens tjänst (PDF)
Hernborn, Hans, Sören Holmberg & Per Näsman (2005). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges Television AB.
Valu – Sveriges Televisions vallokalsundersökningar (PDF)
Hernborn, Hans, Sören Holmberg, Per Näsman & Thorbjörn Thedéen (2003). Valu – Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: Sveriges Television AB.
Valu – Swedish Exit Polls (PDF)
Hernborn, Hans, Sören Holmberg, Per Näsman & Torbjörn Thedéen (2002). Valu – Swedish Exit Polls. Stockholm: Sveriges Televison AB.