Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar valsedlar i ett valsedelställ
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Riksdagskandidat-undersökningar

Comparative Candidate Survey (CCS) är ett gemensamt internationellt projekt som syftar till att bättre förstå vad som sker mellan kandidater, partier och väljare under valrörelserna.

Västvärldens väljare bestämmer sig allt senare för vilket parti de ska rösta på och har på samma gång blivit mer lättrörliga. I ljuset av den utvecklingen blir enskilda kandidater mer intressant att studera. Forskning om kandidaternas aktiviteter, attityder och övertygelser har därför vuxit fram som ett eget forskningsfält. För att möta utvecklingen har forskare från olika länder etablerat ett samarbete för att jämföra vad som sker i olika kontexter.

Jämförelsen görs genom att en gemensam enkät skickas ut till riksdagskandidater i olika länder efter det att ett nationellt val har hållits i respektive land. Kärnan i CCS-frågeformuläret fokuserar på valkampanjen, men även andra områden som ideologi, demokrati och representation ingår bland frågorna.

CCS-projektet startades 2006 och har hittills genomförts i två olika omgångar. Det svenska Valforskningsprogrammet har deltagit aktivt i CCS allt sedan starten. CCS-modulerna I och II har inkluderats inom ramen för två svenska riksdagsval, 2010 och 2014. Den tredje modulen kom 2018 och ingick i det svenska valet 2018. Modul I och II har använts internationellt i över 50 val. Riksdagskandidatundersökningen för 2022 (modul IV) genomförs i Sverige under åren 2023-2024.

Läs mer om CCS på projektets hemsida.