Göteborgs universitet

Publicerat 2017

2017:1 Swedish Voting Behavior
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Publicerat 2016

2016:5 Voting Behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story
Sören Holmberg

2016:4 Flytande väljare
Henrik Oscarsson

2016:3 Vägning för politiskt intresse med hänsyn taget till svarsbortfallet i Valundersökningarna
Per Hedberg, Sören Holmberg

2016:2 En fallstudie av Feministiskt initiativs väljare i 2014 års riksdagsval
Josefin Åström

2016:1 The 2014 CSM Campaign Panel Study Report
Edvin Boije, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson

Publicerat 2015

2015:8 Supervalåret 2014
Linda Berg, Henrik Oscarsson

2015:7 Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2014
Per Hedberg

2015:6 Väljarnas partier 2014
Per Hedberg

2015:5 Swedish Voting Behavior
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

2015:4 Finding the Tie-Breakers: The Formation of Consideration Set and Final Party Choice
Edvin Boije, Henrik Oscarsson, Maria Oskarson

2015:3 20 år med personval
Linda Berg, Henrik Oscarsson

2015:2 Swedish national election studies program method report. Super election edition
Per Oleskog Tryggvason, Per Hedberg

2015:1 Consideration Sets for Party Choice: Size, Content, Stability and Relevance
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson, Edvin Boije

Publicerat 2014

2014:14 Consideration and Choice: Analyzing Party Choice in the Swedish European Election
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson, Edvin Boije

2014:13 Vikten av vikter: Sammanställning av viktade resultat från SVTs vallokalsundersökning 2014
Per Oleskog Tryggvason

2014:12 Valrörelsepanelen 2014: En första resultatrapport
Edvin Boije

2014:11 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Centerpartiet
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:10 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Folkpartiet
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:9 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Vänsterpartiet
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:8 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Moderaterna
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:7 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Miljöpartiet
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:6 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Sverigedemokraterna
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:5 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Kristdemokraterna
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:4 Utvecklingen av partisympatier 2001-2013: Socialdemokraterna
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:3 How voters make up their minds: Consideration set models for party choice in European and national elections
Maria Oskarson, Henrik Oscarsson, Edvin Boije

2014:2 Utvärdering av Sveriges televisions valkompassfrågor inför Europaparlamentsvalet 2014
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

2014:1 Utvärdering av Sveriges televisions valkompasser 2014
Per Oleskog Tryggvason, Henrik Oscarsson

Publicerat 2013

2013:2 Energy Opinion Compared Across Time and Space
Sören Holmberg, Per Hedberg

2013:1 Voting behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story
Sören Holmberg

Publicerat 2012

2012:6 Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2010
Per Hedberg

2012:5 Studies in Swedish Energy Opinion
Sören Holmberg, Per Hedberg

2012:4 Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987-2010
Per Hedberg

2012:3 Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2010
Per Hedberg

2012:2 Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen 1979-2010
Per Hedberg

2012:1 Voting behavior in US Presidential Elections
Sören Holmberg

Publicerat 2011

Åttapartivalet 2010. Allmänna valen, Valundersökningen. 
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

2011:6 The Will of the People? Swedish Nuclear Power Policy
Sören Holmberg, Per Hedberg

2011:5 Party Influence on Nuclear Power Opinion in Sweden
Sören Holmberg, Per Hedberg

2011:3 Väljarnas sakfrågeåsikter 1956-2010
Malin Forsberg, Per Hedberg

2011:2 Partiernas väljare 1956-2010
Stefan Dahlberg, Malin Forsberg, Per Hedberg

2011:1 Väljarnas partier 1956-2010
Malin Forsberg, Per Hedberg, Henrik Oscarsson

Publicerat 2010

Unga väljare 1956-2006
Henrik Oscarsson, Mikael Persson

The Will of the People? Swedish Nuclear Policy
Sören Holmberg, Per Hedberg