Göteborgs universitet
Bild
Valforskningsprogrammets logotyp

Om oss

Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg. Sedan tidigt 1950-tal ägnar vi oss hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin.

Syftet med forskningen är bland annat att förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. I samband med allmänna val genomför vi studier av demokratins huvudaktörer: partier, medier och väljare. Genom vår forskningskommunikation bidrar Valforskningsprogrammet till kunskapsförsörjningen till samhället på demokratiområdet. Professor Henrik Ekengren Oscarsson är huvudansvarig för det svenska Valforskningsprogrammet.