Göteborgs universitet

Rapporter 2004-2009

Här finner du Valforskningsprogrammets rapporter publicerade mellan år 2004 och 2009.

Publicerat 2009

Därför vann Alliansen. En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Svenska folkets bedömning av Socialdemokraternas, Folkpartiets och Moderaternas politik i skol- och utbildningsfrågor 1979-2006
Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktiga frågor för partival i riksdagsvalen 1979-2006
Per Hedberg

Publicerat 2008

Väljarkunskap: Uppdaterad tabellsammanställning byggd på resultat redovisade i kapitlet "Okunniga väljare?" i boken "Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år" 
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Alliansseger: Redogörelse för 2006 års valundersökning i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Hur representativ är en självselekterad internetpanel? - En jämförelse mellan e-panelen, SOM-undersökningarna och befolkningen 
Åsa Nilsson, Stefan Dahlberg, Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson

Voting behavior in US Presidential Elections - A Graphical Story
Sören Holmberg

Publicerat 2007

Swedish Voting Behavior
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Medborgare och riksdagsledamöter tycker om demokratins spelregler
Henrik Oscarsson

Värdet av valdeltagande: En rapport till Grundlagsutredningen
Johan Martinsson

Förtidsröstning: Förtidsröstningsreformens effekter på individens röstbenägenhet vid de allmänna valen 2006
Stefan Dahlberg, Henrik Oscarsson, Richard Öhrvall

Publicerat 2005

Nej till euron
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Ett avslaget val: Redogörelse för valundersökningen i samband med Europaparlamentsvalet 2004
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Publicerat 2004

Ett klart NEJ till euron: Redogörelse för 2003 års folkomröstningsundersökning genomförd i samarbete mellan Statistiska centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet
Henrik Oscarsson, Sören Holmberg

Väljartrender: En sammanfattning av några resultat från valundersökningarna 1956-2002
Sören Holmberg, Henrik Oscarsson

Swedish Voting Behavior
Sören Holmberg, Henrik Oscarsson

Svenskt väljarbeteende: Redogörelse för 2002 års valundersökning genomförd i samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och Statistiska centralbyrån
Sören Holmberg, Henrik Oscarsson