Göteborgs universitet
Bild
Retorikcentrum vid Göteborgs universitet
Retorikcentrum vid Göteborgs universitet

Retorikcentrum

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet är en ideell organisation som varje år anordnar fyra–fem seminarier, föreläsningar eller andra typer av evenemang. Vi riktar oss till alla som har intresse för retorik och mänsklig kommunikation. Retorikcentrum vid Göteborgs universitet har funnits sedan 1993.

Bland våra många tidigare gäster återfinns förstås många forskare, såsom statsvetaren Jesper Strömbäck, islamologen Philip Halldén, retorikern Merete Onsberg, nordisten och retorikern Maria Dahlin, filosofen Mats Rosengren, lingvisten Åsa Abelin och litteraturvetarna Stina Otterberg och Carina Agnesdotter.

Vi bjuder också in föreläsare som är verksamma utanför universitetsvärlden och kan bland tidigare gäster även räkna till exempel journalisterna Ulrika Knutsson, Stig Fredriksson och Amelia Adamo, diplomaten och politikern Jan Eliasson, tidigare statsministern Göran Persson, författarna Ola Larsmo och Ingrid Carlberg samt skådespelarna och underhållarna Hans Dahlman och Erik Blix.

Kontakt

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet

Barbro Wallgren Hemlin
Box 200
405 30 Göteborg

E-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Bli medlem

Vår verksamhet finansieras helt av våra medlemsavgifter. Föreläsarna arvoderas inte men vi står förstås för resa, logi och presenter. Årsavgiften är 200:- och betalas in till plusgirokonto 737565-2 (betalningsmottagare Retorikcentrum vid Göteborgs universitet).

Tidigare program

31 januari
Rudolf Rydstedt: Nationens myter och sånger.

8 mars
Moa Berglöf: Bakom kulisserna med talskrivaren

25 april 
Johan Tønnesson: Tio teser om klarspråk.

2 maj 
Carina Agnesdotter: "Elda under din vrede” – från fredsrörelse till metoo.

26 september
Omi Söderblom: Staffan Söderblom och Wallenbergaffären: nytt ljus i ett trauma.

6 oktober
Joel Landberg: Retoriken i valrörelsen 2022. 
Vi uppmärksammande att doc. Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare, avled 2020.  

16 november
Lena Rogström: ”At bringa desse kräk i redig ordning” – om den svåra konsten att presentera rön i vetenskapens barndom.

4 februari
Sven-Göran Malmgren och Barbro Wallgren Hemlin: "America first" och annat/andra valspråk. Om retoriken i den amerikanska presidentvalskampanjen

12 april
Ann Öhrberg: Långa bortkastade dagar. Psykisk ohälsa, retorik och etik

21 oktober
Ida Östenberg: Knivhugg, känslor och konspiration – Antonius tal vid Caesars begravning

18 november
Hans Gunnarsson: Quintilianus retorik – Att skapa den perfekte talaren och den goda människan

29 november
Lydia Sandgren: "Samlade verk": om stilens och formens betydelse för det skönlitterära berättandet

19 november
Stellan Petersson: Kontroversiella ord från ett retoriskt perspektiv

26 februari
Matilda Amundsen Bergström: Som en Sapfo - tidigmoderna kvinnliga poeters retoriska strategier

24 januari
Malin Podlevskikh Carlström: Den ryska litteraturen i svenskars medvetande

27 februari
Rudolf Rydstedt: Retorik och stil

9 april
Otto Fischer: Antinazistisk agitation och propaganda i Tyskland 1930–1933

26 september
Bokmässan i Göteborg
Barbro Wallgren Hemlin och Joel Landberg: Retorik och demokrati

3 oktober
Anna Nordenstam, Margareta Wallin Wictorin samt Kristy Beers Fägersten: Satir, språk och samhällskritik i Liv Strömquists tecknade serier

13 november
Daniel Wojahn: Framställning av flyktingar i svensk press 2015−2017

20 februari
Rudolf Rydstedt: Demonstrativ retorik: allt från festtal till rasistisk propaganda

8 mars
Maria Dahlin: Mor Karin: om den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen

27–30 september
Bokmässan i Göteborg
Barbro Wallgren Hemlin: Esaias Tegnér och ändringarna
Joel Landberg: Retoriken i valrörelsen
Einar Korpus: Varför språkpoliser alltid har fel

15 oktober
Joel Landberg: Retoriken i valrörelsen

11 december
Iril Hove Ullestad: Toget som metafor i russisk litteratur

18 januari
Rudolf Rydstedt: Prosans dramatiska rytm

4 april
Jesper Strömbäck: Demokratin och de förändrade medielandskapen

30 maj
Release-festlighet för "Esaias Tegnérs kyrkliga tal"

20 september
Göran Persson: Svenskt debattklimat

28 september-1 oktober
Bokmässan i Göteborg

Barbro Wallgren Hemlin tillsammans med Jenny Nilsson, Carl Engwall och Henric Holmberg: Vad säger vi med rösten? Ett samtal om attityder till dialekt, accent och rösttyper.

Barbro Wallgren Hemlin: Esaias Tegnérs kyrkliga tal.

Joel Landberg: Vad sa partiledarna i sina tal i Almedalen?

Einar Korpus: Här talar vi svenska! Vi tänker inte på det men vårt dagliga språk är fullt av komik.

12 oktober
Hans Gunnarsson: Talskrivaren. Om retoriken i politiken

19 oktober
Anna Bikont, hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten 2017: To be a Pole, a Jew and a journalist in today´s Poland
Se Anna Bikonts föreläsning

16 november
Jerker Blomqvist: Retorik och tidigkristen apologetik

11 februari
Mikael Johansson: "Retorik, utbildning och fostran i det senantika Grekland"

6 april
Jon Gorrie: Att tala inför andra. Nervositetshantering genom enkla och effektiva verktyg

27 april
Johan Gry: Skådespelarens verktyg

22-25 september
Bokmässan  i Göteborg

11 oktober

Rudolf Rydstedt: Hur tänker dom? Om amerikanska partistrategers och forskares syn på väljarna

7 december
Sven-Göran Malmgren och Barbro Wallgren Hemlin: Clinton mot Trump: tidernas smutsigaste valkampanj?

23 februari
Peter Adler: Hitler som talare. Om retorik och propaganda i Tredje Riket

19 mars
Christina Falck: Nordens glömda inbördeskrig - två unga finländare vittnar från Finland 1918

16 april
Magnus P. Ängsal: Terrorism och retorik: exemplet Röda armé-fraktionen

5 oktober
Carina Agnesdotter: "Elda under din vrede" Ingrid Sjöstrand och poesins retorik

18 februari
Brita Planck: Från emotion till relation - en jämförelse mellan kärleksbrev från 1700- och 1800-tal

5 maj
Jonas Gabrielsen, lektor i retorik vid Roskilde universitet och en av världens främsta kännare av retorikens topik: "Topiken - logos hemliga nivå"

2 oktober
Joel Landberg, filosofie magister i svenska: "Retoriken i valrörelsen 2014"

23 oktober
Johanna Akujärvi: Aristoteles retorik

15 januari
Magnus Ljunggren, professor emeritus i det ryska språket och litteraturen: "Diktaren och makten - några tvärsnitt genom rysk 1900-talslitteratur"

18 april
Marja Öller-Darelid, logoped: "Rösten - talarens instrument"

18 november
Ingrid Carlberg - journalist, författare, Augustpristagare, tidigare gästprofessor vid Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet, hedersdoktor: "Raoul Wallenberg - hjälte av en slump"

4 juni
Tegnér-jubileum och Retorikcentrum vid Göteborgs universitets 20-årsjubileum

12 januari
Niclas Håkansson, statsvetare och lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet: "Den seglivade dinosaurien - ett sekel av valaffischer i Sverige"

10 september
Hans Gunnarsson, retoriklärare och författare och Åsa Wedberg, retoriklärare: Releaseparty för Hans Gunnarssons bok "Lärarens retorik" och panelsamtal om retorikundervisning. Samtalsledare: Barbro Wallgren Hemlin.

25 september
Marie Gelang, filosofie doktor i retorik vid Örebro universitet: Kroppsspråket - ett sätt att kommunicera

3 december
Sven-Göran Malmgren, professor och Barbro Wallgren Hemlin, filosofie doktor, Göteborgs universitet: "Obama igen - retoriska intryck och avtryck från den amerikanska presidentvalskampanjen"

11 januari
Ingmar Karlsson, författare och före detta diplomat: "Korståg och heligt krig - två begrepp i den politiska och religiösa retoriken"
Se bilder från Ingmar Karlssons föredrag

31 mars
Ted Göransson, civilingenjör och presentationstekniker: "Om konsten att göra en bra Power Point-presentation"

7 september
Stina Otterberg, filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, "Klädd i sitt språk. Det personliga tilltalet i Olof Lagercrantz ledarsidestexter i Dagens Nyheter"
Se Stina Otterbergs föreläsning

17 november
Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet, "Retoriken - hjärnan och tanken"
Se Rolf Ekmans föreläsning

6 maj
Maria Dahlin, universitetslektor i nordiska språk vid Umeå universitet: "För demokrati eller mot terrorism? Hotbilder och perspektiv i Göran Perssons och Vladimir Putins retorik efter 11 september-attackerna"

11 augusti
"På tal om tillit och kritiskt tänkande – retorikundervisning från förskolan till gymnasiet". Heldagskonferens på Humanisten, anordnad i samarbete med Retorikkollegiet, inst. för svenska språket, Göteborgs universitet samt inst. för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

15 september
Einar Korpus, professor i svenska vid Osaka universitet, tillika Sveriges enda doktor i copywriting :"Skratta hela vägen till butiken. Om språket i svensk reklam"

28 oktober
Bengt Göransson, tidigare kultur- och utbildningsminister,  2010 års innehavare av Torgny Segerstedts-professuren m.m.: "Möten med politiska tal och talare"

8 december
Mats Holmberg, skådespelare och endokrinolog: Praktiska improvisationsövningar

29 april
Andreas Siesing och Erik Bilén: Möblernas språk

26 maj
Jan Bärmark: Vetenskap och retorik

15 oktober
Åsa Abelin: Kroppens och röstens betydelse i kommunikation mellan människor

20 november
Jan Eliasson i samtal med Ulla Berglind och Sven-Göran Malmgren: Ord kan rädda liv; diplomatins retorik.

Retorikcentrums styrelse

  • Barbro Wallgren Hemlin (ordförande)
  • Peter Baeza (kassör och medlemsansvarig)
  • Jan Bärmark
  • Hans Gunnarsson
  • Carina Agnesdotter
  • Rudolf Rydstedt
  • Sven-Göran Malmgren
  • Joel Landberg
  • Einar Korpus
  • Louise Holmer

Egon Österbrand 1937–2021

Retorikcentrums tidigare ordförande, Egon Österbrand, finns inte längre med oss. Han avled den 13 mars 2021 och sörjs närmast av sin hustru Ulla, barn och barnbarn. Men han är också djupt saknad av oss som lärde känna honom som vän, kollega, pedagog och retoriker. Egon var aktiv i Retorikcentrum redan då föreningen bildades 1993 och han var dess ordförande 1998 till 2006. Han var verksam som lärare i retorik i många olika sammanhang. Inte minst var han en oerhört uppskattad och kunnig lärare på retorikkurser vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Flera av de kursmoment han initierade finns fortfarande kvar och varje gång studenterna debatterar och improviserar finns Egon med oss. Han undervisade också i många år vid bl.a. Hvitfeldtska gymnasiet och förde dessutom ut retoriken till näringslivet genom otaliga kurser och föreläsningar. Men Egon gjorde också internationell karriär och engagerades för retorikkurser vid universitet i t.ex. Storbritannien, Australien och USA samt vid Svenska skolan i London och i Nairobi. Hans kärlek till retoriken gjorde att han föreläste långt upp i åren. Han älskade att undervisa. Sin sista kurs höll han då han var 79 år gammal. Egon var en skicklig retoriker och en omtänksam kollega. Vi som hade förmånen att känna honom minns honom med stor värme och glädje. 

Bild på Egon Österbrand, Retorikcentrums tidigare ordförande.
Egon Österbrand, Retorikcentrums tidigare ordförande.

Peter Cassirer 1933–2020

Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare, lever inte längre. Han avled den 7 oktober 2020, 87 år gammal, och vi är många som saknar honom. Peter var tillsammans med professor Kurt Johannesson (som avled tidigare i år) retorikens återupptäckare i Sverige. Tack var deras pionjärinsatser, med början i slutet av 70-talet, är retoriken idag ett vitalt forsknings- och undervisningsämne vid svenska universitet och högskolor och dessutom ett ämne som tilldrar sig brett intresse i samhället i stort. Peter brukade säga att retorik inte är något man lär sig bara för sin egen skull, utan att det istället är en ”medborgerlig plikt”; alla behöver på ett kritiskt sätt kunna hantera och granska olika former av propaganda som vi möts av, inte minst idag. Grundandet av Retorikcentrum vid Göteborgs universitet 1993 var för Peters och medgrundaren professor Stina Hanssons del ett steg i strävan att nå ut med retorikens tankesätt och verktyg till allmänheten.

Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare.
Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare.
Foto: Monica