Göteborgs universitet
Bild
Retorikcentrum vid Göteborgs universitet
Retorikcentrum vid Göteborgs universitet

Retorikcentrum

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet är en ideell organisation som varje år anordnar fyra–fem seminarier, föreläsningar eller andra typer av evenemang. Vi riktar oss till alla som har intresse för retorik och mänsklig kommunikation. Retorikcentrum vid Göteborgs universitet har funnits sedan 1993.

Bland våra många tidigare gäster återfinns förstås många forskare, såsom statsvetaren Jesper Strömbäck, islamologen Philip Halldén, retorikern Merete Onsberg, nordisten och retorikern Maria Dahlin, filosofen Mats Rosengren, lingvisten Åsa Abelin och litteraturvetarna Stina Otterberg och Carina Agnesdotter.

Vi bjuder också in föreläsare som är verksamma utanför universitetsvärlden och kan bland tidigare gäster även räkna till exempel journalisterna Ulrika Knutsson, Stig Fredriksson och Amelia Adamo, diplomaten och politikern Jan Eliasson, tidigare statsministern Göran Persson, författarna Ola Larsmo och Ingrid Carlberg samt skådespelarna och underhållarna Hans Dahlman och Erik Blix.

Kontakt

Retorikcentrum vid Göteborgs universitet

Barbro Wallgren Hemlin
Box 200
405 30 Göteborg

E-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Bli medlem

Vår verksamhet finansieras helt av våra medlemsavgifter. Föreläsarna arvoderas inte men vi står förstås för resa, logi och presenter. Årsavgiften är 200:- och betalas in till plusgirokonto 737565-2 (betalningsmottagare Retorikcentrum vid Göteborgs universitet).

Tidigare program

Retorikcentrums styrelse

 • Barbro Wallgren Hemlin (ordförande)
 • Peter Baeza (kassör och medlemsansvarig)
 • Jan Bärmark
 • Hans Gunnarsson
 • Carina Agnesdotter
 • Rudolf Rydstedt
 • Sven-Göran Malmgren
 • Joel Landberg
 • Einar Korpus
 • Louise Holmer
 • Magnus P. Ängsal

Egon Österbrand 1937–2021

Retorikcentrums tidigare ordförande, Egon Österbrand, finns inte längre med oss. Han avled den 13 mars 2021 och sörjs närmast av sin hustru Ulla, barn och barnbarn. Men han är också djupt saknad av oss som lärde känna honom som vän, kollega, pedagog och retoriker. Egon var aktiv i Retorikcentrum redan då föreningen bildades 1993 och han var dess ordförande 1998 till 2006. Han var verksam som lärare i retorik i många olika sammanhang. Inte minst var han en oerhört uppskattad och kunnig lärare på retorikkurser vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Flera av de kursmoment han initierade finns fortfarande kvar och varje gång studenterna debatterar och improviserar finns Egon med oss. Han undervisade också i många år vid bl.a. Hvitfeldtska gymnasiet och förde dessutom ut retoriken till näringslivet genom otaliga kurser och föreläsningar. Men Egon gjorde också internationell karriär och engagerades för retorikkurser vid universitet i t.ex. Storbritannien, Australien och USA samt vid Svenska skolan i London och i Nairobi. Hans kärlek till retoriken gjorde att han föreläste långt upp i åren. Han älskade att undervisa. Sin sista kurs höll han då han var 79 år gammal. Egon var en skicklig retoriker och en omtänksam kollega. Vi som hade förmånen att känna honom minns honom med stor värme och glädje. 

Bild på Egon Österbrand, Retorikcentrums tidigare ordförande.
Egon Österbrand, Retorikcentrums tidigare ordförande.

Peter Cassirer 1933–2020

Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare, lever inte längre. Han avled den 7 oktober 2020, 87 år gammal, och vi är många som saknar honom. Peter var tillsammans med professor Kurt Johannesson (som avled tidigare i år) retorikens återupptäckare i Sverige. Tack var deras pionjärinsatser, med början i slutet av 70-talet, är retoriken idag ett vitalt forsknings- och undervisningsämne vid svenska universitet och högskolor och dessutom ett ämne som tilldrar sig brett intresse i samhället i stort. Peter brukade säga att retorik inte är något man lär sig bara för sin egen skull, utan att det istället är en ”medborgerlig plikt”; alla behöver på ett kritiskt sätt kunna hantera och granska olika former av propaganda som vi möts av, inte minst idag. Grundandet av Retorikcentrum vid Göteborgs universitet 1993 var för Peters och medgrundaren professor Stina Hanssons del ett steg i strävan att nå ut med retorikens tankesätt och verktyg till allmänheten.

Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare.
Docent Peter Cassirer, en av Retorikcentrums grundare.
Foto: Monica