Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium

Seminarieprogram

Institutionen ger flera seminarier inom ramen för våra seminarieserier. Alla intresserade är välkomna.

Här presenteras institutionens olika seminarieserier med aktuellt program. Programmet uppdateras löpande. Välkommen!

 

Högre seminariet är det seminarium som är gemensamt för hela institutionen och där forskning presenteras som kan vara av allmänt intresse för alla. Till Högre seminariet kommer en del inbjudna gäster och alla institutionens doktorander, oavsett ämnesområde, presenterar fortlöpande sina avhandlingsprojekt i detta forum. Du är varmt välkommen att både komma på seminariet och att föreslå programpunkter!

Kontaktperson: Lena Rogström

 

Program våren 2023:

Måndagar klockan 13:15-15:00

 • 16/1 klockan 13.15-15.00: Stina Ericson: Att skriva forskningsansökningar. Lokal: J 406
 • 23/1 klockan 13.15-15.00:  Ricardo Muñoz Sánchez, doktorand i språkteknologi. Idéseminarium:  “Using the Flow of Information to Detect False News”. Lokal: C 452
 • 30/1 klockan 13.15-15.00:  FlerSva-seminarium. Davide Girardelli och Nataliya Berbyuk Lindström, Institutionen för tilllämpad IT, GU. Patient Bias in Sweden: An Exploratory Study. Lokal: C444
 • 6/2 klockan 13.15-15.00:  Professor Christopher Tancredi,  Keio university, Tokyo, Japan: I-Semantics. Seminariet ges I samarbete med Lingvistikseminariet på FLoV. Lokal: C444
 • 13/2 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium. Lokal: C452
 • 20/2 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium. Lokal: C452
 • 27/2 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Johanna Mufic, Linköpings universitet. ”Kvalitetsproblem” i svensk vuxenutbildning? Lokal: C452
 • 6/3 klockan 13.15-15.00: Ida Västerdal, doktorand i nordiska språk. Vad i herrans namn ska jag göra på Dagö? Ett föredrag om Nils Tibergs forskargärning. Lokal: J432 och digitalt via Zoom
 • 13/3 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium. 
 • 20/3 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium. 
 • 27/3 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Irmelin Kjelaas, Trondheim NTU. «Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Muntlighet, mestring og myndiggjøring i opplæringa for nyankomne ungdommer. Lokal: C452
 • 3/4 klockan 13.15-15.00: Arianna Masciolini, doktorand i språkvetenskaplig databehandling. Idéseminarium. Lokal: C452
 • 10/4 klockan 13.15-15.00: Annandag påsk: Inget seminarium
 • 17/4 klockan 13.15-15.00: Nicolas Femia, Idéseminarium. Erfarenheter av (o)möjliggörande: att dekonstruera språk och litteracitet på en skola i en svensk förort. Lokal: C452. Zoomlänk för er som deltar på distans.
 • 24/4 klockan 13.15-15.00: Sivi Järvinen Idéseminarium. No siitä asti kun sai kännykkää alkaa kuljettaa öh på havet. Kodväxling mellan svenska och finska hos vuxna sverigefinländare i Haparanda
 • 1/5 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium
 • 8/5 klockan 13.15-15.00: Jenny Nilsson, ISOF Göteborg och Stefan Norrthon, Stockholms universitet: Förståelse över artgränserna – vardaglig kommunikation mellan människor och icke-mänskliga djur. Lokal: C452
 • 15/5 klockan 13.15-15.00: Klas Hjortstam, doktorand i nordiska språk. Idéseminarium. Lokal: C452
 • 22/5 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Jaana Kolu, Östra Finlands universitet. Jaana Kolu, Östra Finlands universitet: Hundra sverigefinska och tornedalska språkliga biografier i tre generationer. Lokal: C452
 • 29/5 klockan 13.15-15.00: (annandag pingst). Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 5/6 klockan 13.15-15.00: Ingen bokning, klämdag
 • 12/6 klockan 13.15-15.00: Mittseminarium. Márton András Tóth

Kontaktperson: Dana Dannélls

Seminariet ges hösten 2023. 

Kontaktperson: Johan Järlehed

FlerSva-seminarierna finns nu under rubriken Högre seminarium.

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam

 

Program våren 2023:

Kontaktperson: Louise Holmer

 

Program våren 2023

Tid: Onsdagar klockan 10.15–11.45 på Zoom (om ingen annat anges)

Detta seminarium leds av forskningsprofilen Text och kontext som arbetar med språkbruk i vid mening. Vi har dels inbjudna gäster, dels arbetsseminarier om pågående forskningsprojekt. Välkommen att höra av dig om du vill presentera på seminariet eller har andra frågor.

Forskningsprofilen Text och kontext

Kontaktperson: Inga-Lill Grahn 

 

Program våren 2023

Fredagar

 • 20/1 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 27/1 klockan 10:15-12:00: Stina Ericsson. Samtalslaboration: Mountainbike-kraschen som en social och medierad händelse. Lokal: J415
 • 10/2 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 17/2 klockan 10:15-12:00: Ledig tid. Seminarium. Lokal: J336
 • 3/3 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 10/3 klockan 10:15-12:00: Per Holmberg. Seminarium: Bruksperspektiv på språk – en diskussion om kursplan till forskarkurs. Lokal: C442
 • 31/3 - INSTÄLLT: Jens Carlesson Magalhães, Inst. för historiska studier. Seminarium: Svenskmannarätt: Språk, begrepp och judisk emancipation i Sverige, ca. 1838–1870. Lokal: C442. Det finns ett textunderlag att ta del av i förväg, för den som önskar. Mejla Jens på jens.carlesson.magalhaes@gu.se så skickar han underlaget.
 • 14/4 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: 332
 • 21/4 klockan 10:15-12:00: Åsa Wengelin. Seminarium: I huvudet på en lättlästförfattare. Lokal: J415
 • 5/5 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: J339
 • 12/5 klockan 10:15-12:00: Inga-Lill Grahn. Seminarium: Planering ht23. Lokal: J412
 • 26/5 klockan 9:15-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 2/6 klockan 10:15-12:00: Camilla Håkansson. Arbetsseminarium: Elevtexter med SFL som analysverktyg. Lokal: J336. Kontakta Camilla (camilla.hakansson@gu.se) för att få tillgång till texten i förväg.

Kontaktperson: Benjamin Lyngfelt

 

Program hösten 2023

21/9 klockan 15.15-17.00: Christiane Andersen och Christine Fredriksson: Frekvens, saliens och grammatiska prototyper som utgångspunkt i en grammatik för tyska som främmande språk  Lokal: Meddelas senare.

Ämnesdidaktisk seminarieserie för svenskämnena är ett forum för alla som är intresserade av ämnesdidaktiska frågor. Seminarieprogrammet innehåller dels forskningspresentationer av institutionens medarbetare eller av inbjudna gäster, dels diskussionsseminarier då vi diskuterar gemensam läsning och frågor med ämnesdidaktisk anknytning. Välkommen att höra av dig om du vill presentera på seminariet eller har andra frågor.

Kontaktperson: Camilla Håkansson 

 

Program våren 2023

 • 28/2 klockan 15:15 - 17:00: Grammatikdidaktik i förändring – teoretiska utblickar och praktiska konsekvenser. Anja Malmberg presenterar ny grammatikdidaktisk forskning och undervisning om grammatikdidaktik i svensklärarutbildningen. Lokal: C454
 • 28/3 klockan 15:15-17:00: Presentationer av avhandlingsprojekt. Flerspråkiga elevers läsförståelse av texter i samhällskunskap. Pantea Rinnemaa, doktorand vid IDPP, presenterar sin studie om flerspråkiga elevers syn på de svårigheter som de möter i samband med läsning av läromedelstexter i samhällskunskap i årskurs nio. Jessica Rahm, doktorand vid IDPP, presenterar sitt avhandlingsprojekt: Bygga språk, bygga kunskap. Hur historieundervisning på högstadiet synliggör ämnesinnehållet.. Lokal: C454
 • 2/5 klockan 15:15-17:00: Muntlighet i svenskämnena, diskussionsseminarium. Alma Rauer och Camilla Håkansson. Textunderlag presenteras senare. Lokal: C452