Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium

Seminarieprogram

Under terminerna ger institutionen flera seminarier inom ramen för våra seminarieserier. En del är interna men många är öppna för allmänheten. Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu.

FlerSvA lunchseminarium

Hösten 2022

Tid: Onsdagar, klockan 12.00–13.30.

 • 12/10 klockan 12:00-13:30: Muzna Awayed-Bishara, Tel Aviv University, om transspråkande och konflikt. Seminariet hålls via Zoom.
 • 16/11 klockan 12:00-13:30: Johan Järlehed, Göteborgs universitet, om språkattityder och språkliga landskap i Göteborg. Lokal meddelas senare.
 •  7/12 klockan 12:00-13:30: Linus Salö, Stockholms universitet, berättar om en kommande bok om nationella minoritetsspråk i Sverige. Lokal meddelas senare.

Högre seminarium

Tid: Klockan 13.15–15.00
Lokal: Alla seminarier ges i normalfallet på plats. Salsangivelsen finns i respektive programpunkt.

Hösten 2022

 • 5/9 klockan 13.15–15.00: Lisa Holm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Vad är fast och vad är löst i verbens semantik? Lokal: C444

 • 12/9: Vakant

 • 19/9 klockan 13.15–15.00:  Handledarkollegium (Stina Ericson). Lokal: C252.

 • 26/9 klockan 13.15–15.00: Debra Myhill, Gästprofessor från University of Exeter. Workshop om ansökningar Workshoppen hålls på engelska. Lokal: J432.

 • 3/10 klockan 13.15–15.00: Annick de Houwer, University of Erfurt och HaBilNet. Bilingual development in childhood: A bird's-eye overview. Lokal: J303.

 • 10/10 klockan 13.15–15.00: Simon Bauer, doktorand i flerspråkighet: Mittseminarium. Lokal: C452.

   

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Tid: Klockan 15.15–17.00

Våren 2022

Hösten 2022

Program kommer inom kort.

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi

Tid: Onsdagar klockan 10.15–11.45 (om ingen annan tid anges).

Våren 2022

Hösten 2022

Program kommer inom kort.

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer

Tid: Fredagar klockan 10.15–12.00.

Våren 2022

Seminariet har uppehåll under vt22, men återkommer till hösten.

 • 13/5: Planeringsseminarium inför ht (internt). Kontaktperson: Inga-Lill Grahn
  Lokal: J412

Hösten 2022

Program kommer inom kort.

Språkstrukturseminariet

Tid: Varannan vecka, torsdagar, klockan 15.15 (om ingen annan tid anges).

Våren 2022

 • 27/1 Monica Martens: Sveriges största språk – likheter och olikheter mellan svenska, arabiska och finska 
 • 10/2 Inget seminarium på grund av symposiet Grammatik i fokus i Lund
 • 24/2 Benjamin Lyngfelt: Comparative Concepts as a tool to connect constructions across and within languages
 • 10/3 Márton Tóth: Funktioner hos presens perfekt i modern svenska – en särdragsanalys
 • 24/3 Erik Magnusson Petzell: Jiddisch - den felande länken i germansk ordföljdshistoria

Hösten 2022

Program kommer inom kort.