Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium

CLT (Centrum för språkteknologi) seminarieserie  

Seminariet ges hösten 2023. 

Kontaktperson

CLT (Centrum för språkteknologi) seminarieserie: 

Dana Dannélls

Högre seminarium

Våren 2023

Måndagar

 • 16/1 klockan 13.15-15.00: Stina Ericson: Att skriva forskningsansökningar. Lokal: J 406
 • 23/1 klockan 13.15-15.00:  Ricardo Muñoz Sánchez, doktorand i språkteknologi. Idéseminarium:  “Using the Flow of Information to Detect False News”. Lokal: C 452
 • 30/1 klockan 13.15-15.00:  FlerSva-seminarium. Davide Girardelli och Nataliya Berbyuk Lindström, Institutionen för tilllämpad IT, GU. Patient Bias in Sweden: An Exploratory Study. Lokal: C444
 • 6/2 klockan 13.15-15.00:  Professor Christopher Tancredi,  Keio university, Tokyo, Japan: I-Semantics. Seminariet ges I samarbete med Lingvistikseminariet på FLoV. Lokal: C444
 • 13/2 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 20/2 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 27/2 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Johanna Mufic, Linköpings universitet. Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 6/3 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 13/3 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal C452
 • 20/3 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 27/3 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Irmelin Kjelaas, Trondheim NTU. Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 3/4 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 10/4 klockan 13.15-15.00: Annandag påsk: Inget seminarium
 • 17/4 klockan 13.15-15.00: Nicolas Femia, Idéseminarium. Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 24/4 klockan 13.15-15.00: Sivi Järvinen Idéseminarium. Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 1/5 klockan 13.15-15.00: Inget seminarium
 • 8/5 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 15/5 klockan 13.15-15.00: Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 22/5 klockan 13.15-15.00: FlerSva-seminarium. Jaana Kolu, Östra Finlands universitet. Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 29/5 klockan 13.15-15.00: (annandag pingst). Titel och mer info kommer senare. Lokal: C452
 • 5/6 klockan 13.15-15.00: Ingen bokning, klämdag

Kontaktperson

Högre seminarium:

Lena Rogström

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Våren 2023

Kontaktperson

LTS-seminariet (Lärande, text och språk):

Ann-Christin Randahl

Anna Nordenstam

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi

Tid: Onsdagar klockan 10.15–11.45 på Zoom (om ingen annat anges)

Våren 2023

Kontaktperson

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi:

Louise Holmer

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer

Våren 2023

Fredagar

 • 20/1 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 27/1 klockan 10:00-12:00: Stina Ericsson. Samtalslaboration: Mountainbike-kraschen som en social och medierad händelse. Lokal: J415
 • 10/2 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 17/2 klockan 10:00-12:00: Ledig tid. Seminarium. Lokal: J336
 • 3/3 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 10/3 klockan 10:00-12:00: Per Holmberg. Seminarium: Bruksperspektiv på språk – en diskussion om kursplan till forskarkurs. Lokal: C442
 • 31/3 klockan 10:00-12:00: Jens Carlesson Magalhães, Inst. för historiska studier. Seminarium: Svenskmannarätt: Språk, begrepp och judisk emancipation i Sverige, ca. 18381870. Lokal: C442
 • 14/4 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: 332
 • 21/4 klockan 10:00-12:00: Åsa Wengelin. Seminarium: I huvudet på en lättlästförfattare. Lokal: J415
 • 5/5 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: J339
 • 12/5 klockan 10:00-12:00: Inga-Lill Grahn. Seminarium: Planering ht23. Lokal: J412
 • 26/5 klockan 9:00-12:00: Forskarfredag. Lokal: C402
 • 2/6 klockan 10:00-12:00: Camilla Håkansson. Arbetsseminarium: Elevtexter med SFL som analysverktyg. Lokal: J336

Kontaktperson

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer:

Inga-Lill Grahn

Språkstrukturseminariet

Tid: Varannan vecka, torsdagar, klockan 15.15 (om ingen annan tid anges).

Hösten 2022

Våren 2023

Program kommer inom kort.

Kontaktperson

Språkstrukturseminariet:

Benjamin Lyngfelt

Ämnesdidaktisk seminarieserie för svenskämnena (ÄSS)

Våren 2023

28/2 klockan 15:15 - 17:00: Grammatikdidaktik i förändring – teoretiska utblickar och praktiska konsekvenser. Anja Malmberg presenterar ny grammatikdidaktisk forskning och undervisning om grammatikdidaktik i svensklärarutbildningen. Lokal: C454

28/3 klockan 15:15-17:00: Presentationer av avhandlingsprojekt. Flerspråkiga elevers läsförståelse av texter i samhällskunskap. Pantea Rinnemaa, doktorand vid IDPP, presenterar sin studie om flerspråkiga elevers syn på de svårigheter som de möter i samband med läsning av läromedelstexter i samhällskunskap i årskurs nio. Jessica Rahm, doktorand vid IDPP, presenterar sitt avhandlingsprojekt. Titel kommer senare. Lokal: C454

2/5 klockan 15:15-17:00: Muntlighet i svenskämnena, diskussionsseminarium. Alma Rauer och Camilla Håkansson. Textunderlag presenteras senare. Lokal: C452

Kontaktperson

Ämnesdidaktisk seminarieserie för svenskämnena (ÄSS):

Camilla Håkansson