Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium

Seminarieprogram

Institutionen ger flera seminarier inom ramen för våra seminarieserier. Alla intresserade är välkomna.

Här presenteras institutionens olika seminarieserier med aktuellt program. Programmet uppdateras löpande. Välkommen!

 

Högre seminariet är gemensamt för hela institutionen. Du är varmt välkommen att både komma på seminariet och att föreslå programpunkter!

The Higher Seminar is aimed at everyone at the department. Welcome to participate and suggest speakers.

Kontaktperson/Coordinator: Stellan Petersson

 

Program hösten 2023:

Måndagar klockan 13:15-15:00

 • 4/9 klockan 13.15-15.00: Sivi Järvinen:

  No siitä asti kun sai kännykkää alkaa kuljettaa öh på havet: kodväxling mellan svenska och finska hos vuxna sverigefinländare i Haparanda. Idéseminarium.
  No siitä asti kun sai kännykkää alkaa kuljettaa öh på havet: codeswitching between Swedish and Finnish among adult multilinguals in Haparanda. Idea seminar.
  Lokal: J412

 • 11/9 klockan 13.15-15.00:  Ylva Byrman: Presentation av den populärvetenskapliga boken Grammatik för skribenter. Stilistiska perspektiv på meningsbyggnad och interpunktion i facktext, tidningar och romaner.
  Presentation of the handbook "Grammar for writers. A popular guide to syntax and style in novels, the media and professional communication". A text seminar discussing the draft of the first half of the book.
  Lokal: C312/C314
 • 18/9 klockan 13.15-15.00:  Ledigt. Lokal: J236
 • 2/10 klockan 13.15-15.00: Handledarkollegium. Lokal: J236
 • 9/10 klockan 13.15-15.00: Forskarkollegium. Lokal: C444
 • 16/10 klockan 13.15-15.00:  Katarina Lundin. Lokal: J444
 • 6/11 klockan 13.15-15.00: Leora Bar-el. Lokal: J415
 • 13/11 klockan 13.15-15.00: Henriëtte de Swart. Lokal C444
 • 20/11 klockan 13.15-15.00: Samah Ibrahim: Mittseminarium (middle seminar). Lokal J412
 • 4/12 klockan 13.15-15.00: Viktoria Strandberg. Idéseminarium (idea seminar). Lokal: J431
 • 11/12 klockan 13.15-15.00: Barbro Wallgren Hemlin. Postsem. Lokal: J236

Kontaktperson: Johan Järlehed

25/9 klockan 13.15-15.00: Jasmine Bylund, Göteborgs universitet: Ungas språkliga praktiker utanför skolan – en studie om samspelet mellan språkideologier, investering i språk och identitetsuppfattningar. 13.15-15 i sal C364

27/11 klockan 13.15-15.00: Andreas Nuottaniemi, Umeå universitet, 13.15-15 i sal C444

18/12 klockan 13.15-15.00: Julia Prentice, GU + ev kollegor, 13.15-15 i sal C444

Kontaktpersoner: Ann-Christin Randahl och Anna Nordenstam

 

Program hösten 2023:

Kontaktperson: Louise Holmer

 

Program hösten 2023

25/10 klockan 13.15-15.00: Hans Landqvist och Emma Sköldberg, Inst. för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, GU: Pragmatiska lån i tre nordiska samtidsordböcker: sorry, shit och wow samt ett antal andra interjektioner med engelskt ursprung. Online via Zoom (länk).

Detta seminarium leds av forskningsprofilen Text och kontext som arbetar med språkbruk i vid mening. Vi har dels inbjudna gäster, dels arbetsseminarier om pågående forskningsprojekt. Välkommen att höra av dig om du vill presentera på seminariet eller har andra frågor.

Forskningsprofilen Text och kontext

Kontaktperson: Inga-Lill Grahn 

 

Program hösten 2023

Fredagar. Vi tillämpar akademisk kvart.

 • 18/8 klockan 10-12: Inga-Lill Grahn & Stina Ericsson. Arbetsseminarium: Att prata preventivmedel på arabiska och svenska i mödravården. Lokal C444
 • 25/8: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 8/9: klockan 10-12: Jens Carlesson Magalhães, Inst. för historiska studier. Seminarium: Svenskmannarätt: Språk, begrepp och judisk emancipation i Sverige, ca. 1838–1870.  Det finns ett textunderlag att ta del av i förväg, för den som önskar. Mejla Jens på jens.carlesson.magalhaes@gu.se. Lokal J415
 • 15/9: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 29/9: klockan 10-12: Samah Ibrahim. Arbetsseminarium: Voices in the head: The vicious circle of learning to participate or participate to learn (The case of adult migrants learning Swedish). Lokal C444
 • 6/10: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 20/10: klockan 10-12: Johan Järlehed & Tommaso Milani. Seminarium: The heterotopic ambivalences of revanchist stigmatization: the case of the Business Improvement District Gamlestaden and Bellevue Industrial Area in Gothenburg, Sweden. Lokal C444
 • 27/10: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 10/11: klockan 10-12: Viktoria Strandberg. Samtalslaboration: Titel meddelas senare. Lokal J236
 • 17/11: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 1/12: klockan 10-12: Planering inför vt24. Lokal C444
 • 8/12: klockan 10-12: Forskarfredag. Lokal C444
 • 12/1: klockan 10-12: Per Holmberg. Arbetsseminarium: Runstenars rumslighet. Lokal C444

Språkstrukturseminariet är ett informellt forum för diskussion av olika aspekter på språksystem, språkstruktur och grammatik i vid mening. Vi träffas med ojämna intervaller, men vanligtvis på torsdagar kl. 15:15. Välkomna!

Kontaktperson: Benjamin Lyngfelt

 

Program hösten 2023

21/9 klockan 15.15-17.00: Christiane Andersen och Christine Fredriksson: Frekvens, saliens och grammatiska prototyper som utgångspunkt i en grammatik för tyska som främmande språk  Lokal: C444.

16/11 klockan 15.15-17.00: Språkstrukturseminarium: Henriëtte de Swart, Universiteit Utrecht - titel och mer info kommer senare

Ämnesdidaktisk seminarieserie för svenskämnena är ett forum för alla som är intresserade av ämnesdidaktiska frågor. Seminarieprogrammet innehåller dels forskningspresentationer av institutionens medarbetare eller av inbjudna gäster, dels diskussionsseminarier då vi diskuterar gemensam läsning och frågor med ämnesdidaktisk anknytning. Välkommen att höra av dig om du vill presentera på seminariet eller har andra frågor.

Kontaktperson: Camilla Håkansson 

 

Program hösten 2023

 • 26/9 klockan 15.15 – 17.00: ”Handledningssamtalet som kunskapsbyggande praktik - en kvalitativ studie om möjligheterna att bygga skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningens VFU.” Presentation av Maria Mollstedt, doktorand vid Karlstads universitet. Marias forskning handlar om skrivdidaktik i svenska och VFU-samtal mellan lärarstudenter och VFU-handledare (LLU). I analysen används Legitimation Code Theory. Lokal: J442

 • 24/10 klockan 15.15 – 17.00: ”Skrivundervisning i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning – lärares uppfattningar och undervisningspraktiker” Presentation av Clara Palm, doktorand i ämnesdidaktik med språklig inriktning i forskarskolan SEMLA. Lokal: J303

 • 28/11 klockan 15.15 – 17.00: Diskussionsseminarium – ”Att undervisa om att undervisa i svenska eller svenska som andraspråk”. Anja Malmberg inleder om svensklärarutbildningen och Gunilla Wallin Nyman om lärarutbildningen i svenska som andraspråk. Lokal: J442