Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium

Seminarieprogram

Under terminerna ger institutionen flera seminarier inom ramen för våra seminarieserier. En del är interna men många är öppna för allmänheten. Programmet uppdateras löpande och här hittar du de tillfällen som är inplanerade just nu.

CLT (Centrum för språkteknologi) seminarieserie  

Hösten 2022

 • 22/9 kl. 10.30-11.30: Richard Johansson from Chalmers Technical University and University of Gothenburg: Conceptualizing Treatment Leakage in Text-based Causal Inference. Lokal: J310.
 • 6/10 klockan 10.30-11.30: Tiago Torrent, Federal University of Juiz de Fora: FrameNet Brasil Meets Multimodality: changes, consequences and open questions. Lokal: J310.
 • 20/10 klockan 10.30-11.30: Programpunkt meddelas senare. Lokal: C442.
 • 3/11 klockan 10.30-11.30: Programpunkt meddelas senare. Lokal: J431.
 • 17/11 klockan 10.30-11.30: David Alfter medverkar. Lokal: J442.
 • 1/12 klockan 10.30-11.30: Staffan Larsson medverkar. Lokal: J233.
 • 15/12 klockan 10.30-11.30: Programpunkt meddelas senare. Lokal: J431

Kontaktperson

CLT (Centrum för språkteknologi) seminarieserie: 

Dana Dannélls

FlerSvA lunchseminarium

Hösten 2022

 • 12/10 klockan 12.00-13.30: Muzna Awayed-Bishara, Tel Aviv University, om transspråkande och konflikt. Seminariet hålls via Zoom.
 • 16/11 klockan 12.00-13.30: Johan Järlehed, Göteborgs universitet, om språkattityder och språkliga landskap i Göteborg. Lokal meddelas senare.
 •  7/12 klockan 12.00-13.30: Linus Salö, Stockholms universitet, berättar om en kommande bok om nationella minoritetsspråk i Sverige. Lokal meddelas senare.

Kontaktperson

FlerSvA lunchseminarium:

Tommaso Milani

Högre seminarium

Hösten 2022

 • 5/9 klockan 13.15–15.00: Lisa Holm, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Vad är fast och vad är löst i verbens semantik? Lokal: C444.

 • 12/9 klockan 13.15–15.00: Greta Horn, doktorand i nordiska språk. Mittseminarium. "Min skånska är väl liksom den unga skånskan om man säger så." Perspektiv på Helsingborgsskånskan och dess unga talare. Lokal: J440.

 • 19/9 klockan 13.15–15.00: Handledarkollegium (Stina Ericson). Lokal: C252.

 • 26/9 klockan 13.15–15.00: Debra Myhill, Gästprofessor från University of Exeter. Workshop om ansökningar Workshoppen hålls på engelska. Lokal: J432.

 • 3/10 klockan 13.15–15.00: Annick de Houwer, University of Erfurt och HaBilNet. Bilingual development in childhood: A bird's-eye overview. Lokal: J303.

 • 10/10 klockan 13.15–15.00: Simon Bauer, doktorand i flerspråkighet: Mittseminarium. Lokal: C452. (Mejla Simon för att få tillgång till textunderlag: simon.bauer@gu.se)

 • 17/10 klockan 13.15–15.00: Professor Nils Langer, Institut für Sprache, Literatur und Medien. Europa-Universität Flensburg: The Politics of Minority Languages (comparative). Lokal: C452. 

 • 24/10 klockan 13.15–15.00: Anna Lindahl, doktorand i språkvetenskaplig databehandling. Mittseminarium. Lokal: C452.

Kontaktperson

Högre seminarium:

Lena Rogström

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Hösten 2022

Kontaktperson

LTS-seminariet (Lärande, text och språk):

Ann-Christin Randahl

Anna Nordenstam

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi

Tid: Onsdagar klockan 10.15–11.45 (om ingen annan tid anges).

Våren 2022

Hösten 2022

Kontaktperson

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi:

Louise Holmer

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer

Hösten 2022

 • 26/8 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag. Lokal: C444
 • 9/9 klockan 10.15-12.00: Sanna Kraft. Arbetsseminarium: Revising during writing. Children with and without difficulties compose by means of keyboard and speech-to-text. (Mejla Sanna Kraft för att få tillgång till textunderlag: sanna.kraft@svenska.gu.se). Lokal: C256
 • 16/9 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag. Lokal: J440
 • 30/9 klockan 10.15-12.00: Simon Bauer. Arbetsseminarium: Mediedebatter kring Samhällsorientering för nyanlända – Medborgarskap, samhörighet och värderingar(Mejla Simon för att få tillgång till textunderlag: simon.bauer@gu.se). Lokal: C444
 • 7/10 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag. Lokal: C444
 • 21/10 klockan 10.15-12.00: Johan Järlehed. Seminarium: HOLLYWOOD: Diffuse recontextualization, political economy and semiotics of a global emblem. Lokal: C444
 • 28/10 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag. Lokal: C444
 • 11/11 klockan 10.15-12.00: Tommaso Milani. Arbetsseminarium: Språkligt medborgande mot alla odds. (Mejla Tommaso för att få tillgång till textunderlag inför seminariet.) J411
 • 18/11 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag. Lokal: J442
 • 21/11 klockan 13.15-15.00: OBS! Högre seminariet. Karin Idevall Hagren.
 • 2/12 klockan 10.15-12.00: Anja Allwood. Arbetsseminarium: Titel meddelas senare. Lokal: J442
 • 9/12 klockan 9.00-12.00: Forskarfredag och gemensam planering för vt23. Lokal: J442

Kontaktperson

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer:

Inga-Lill Grahn

Språkstrukturseminariet

Tid: Varannan vecka, torsdagar, klockan 15.15 (om ingen annan tid anges).

Våren 2022

 • 27/1 Monica Martens: Sveriges största språk – likheter och olikheter mellan svenska, arabiska och finska 
 • 10/2 Inget seminarium på grund av symposiet Grammatik i fokus i Lund
 • 24/2 Benjamin Lyngfelt: Comparative Concepts as a tool to connect constructions across and within languages
 • 10/3 Márton Tóth: Funktioner hos presens perfekt i modern svenska – en särdragsanalys
 • 24/3 Erik Magnusson Petzell: Jiddisch - den felande länken i germansk ordföljdshistoria

Hösten 2022

Kontaktperson

Språkstrukturseminariet:

Benjamin Lyngfelt