Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Institutionens seminarium
Länkstig

FlerSvA lunchseminarium

Tid: Onsdagar, klockan 12.00–13.30.

 • 27/1 Sarah Schulman: Jiddisch i Sverige – dess språkutveckling i förhållande till den svenska minoritetspolitiken

Högre seminarium

Tid: Klockan 13.15–15.00.

LTS-seminariet (Lärande, text och språk)

Seminariet i lexikologi, lexikografi och fraseologi

Tid: Onsdagar klockan 10.15–12.00 (om ingen annan tid anges).

Språkbruksseminarier och Samtalslaborationer

Tid: Fredagar klockan 10.15–12.00.

 • 29/1 INTERNT Tommaso Milani: Seminarium om artikelgranskning.

 • 5/2 INTERNT Abraham Yeshalem: 'Exploring family language policy in action through multimodal language portrait methods'

 • 12/2 Michelle Waldispühl och Johan Järlehed: Metod- och teorisamtal om text, bild och kontext

 • 26/2 INTERNT Susanna Karlsson: Manusseminarium. Anmäl deltagande till presentatören för distribution av manus.

 • 5/3 Clara Iversen och Marie Flinkfelt: Presentation av ett bokprojekt: Samtal i socialt arbete: Ett samtalsanalytiskt perspektiv

 • 12/3 Stina Ericsson, Susanna Karlsson och Inga-Lill Grahn: Samtalslaboration i Brädspelsmaterial

 • 19/3 Camilla Grönvalls slutseminarium: Med egna ord - eller andras? Studenters strategier vid källbaserat skrivande i högre utbildning

 • 26/3 INTERNT Stina Ericsson: Arbetsseminarium. Anmäl deltagande till presentatören för distribution av manus.

 • 9/4 INTERNT Per Holmberg: Manusseminarium. Anmäl deltagande till presentatören för distribution av manus.

 • 16/4 Marte Blikstad-Balas, Professor vid Oslo universitet: Seminarium

 • 23/4 INTERNT Simon Bauer & Tommaso Milani: Artikelpresentation

 • 7/5 INTERNT Stina Ericsson och Tommaso Milani: Diskussionsseminarium: Bedömningskriterier, återväxt i profilen ”anställningsbarhet”

 • 21/5 Mats Fridlund och Cecilia Lindhé: Forskningsprojektet SweTerror

 • 28/5 INTERNT Planeringsträff höstterminen 21

Språkstrukturseminariet

Tid: Varannan vecka, torsdagar, klockan 15.15 (om ingen annan tid anges).

 • 28/1 Therese Lindström Tiedemann, Helsingfors universitet: Morfologisk profilering och svenska som andraspråk
 • 11/2 Eleni Gregoromichelaki, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori: Natural languages as distributed action systems