Göteborgs universitet

Svenskans beskrivning

Svenskans beskrivning är en regelbundet återkommande konferensserie som behandlar forskning om svenska språket.

Svenskans beskrivning arrangeras var tredje termin och värdskapet ambulerar mellan lärosäten i Sverige och Finland enligt ett rullande schema. I anslutning till respektive konferens publiceras en antologi med bidrag från konferensen. Skriftserien "Svenskans beskrivning" är sedan 2008 (volym 30) en anonymt referentgranskad publikation.

Det övergripande ansvaret för konferensserien ligger hos Forskningsnämnden för svenska språket, som är ett samarbetsorgan för språkforskare med inriktning mot svenska. Nedan hittar du nämndens stadgar och en förteckning över tidigare sammankomster, inklusive länkar till webbpublicerade konferensvolymer.

Nästa sammankomst

Den 38:e sammankomsten för svenskans beskrivning äger rum i Örebro 4–6 maj 2022. För mer information, se Svenskans beskrivning 38.