Länkstig

Kinesiska, kandidatexamen 180 hp

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen i kinesiska vid institutionen för språk och litteraturer. Se också länk till lokal examensbeskrivning, där anges vilka regler som gäller för examen.