Göteborgs universitet
Video (2:09)
Lärare i ämnet dans
Bild
Länkstig

Lärare i ämnet dans

Som danslärare kan du arbeta i gymnasieskolan, grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra danspedagogiska sammanhang utanför skolans värld. Välj mellan att utbilda dig till lärare enbart i ämnet dans, eller kombinera det med ett annat ämne. Du som redan har en utbildning inom dans kan vidareutbilda dig till lärare i dans inom kulturskolan, genom att söka till Kulturskolepedagogen. Dessutom finns det ett antal fristående kurser inom dans och pedagogik.

Våra studenter

Video (0:36)
Comitor

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.