Länkstig

Våra lokaler

Högskolan för scen och musik har sedan 1990-talet bedrivit det mesta av sin verksamhet i egna lokaler i huset Artisten, beläget nära Näckrosdammen i centrala Göteborg. Med start höstterminen 2022 flyttar verksamheten stegvis ut till ett antal ersättningslokaler, medan ett nytt hus byggs för hela Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Ingen uthyrning av våra lokaler

På grund av förberedelser inför byggandet av Konstnärliga fakultetens nya hus och den tillfälliga flytt av Högskolan för scen och musik till tillfälliga lokaler, har vi för närvarande inte möjlighet att hyra ut våra lokaler i Artisten till externa arrangörer. 

Vi ser fram emot fortsatta samarbeten i framtiden.