Länkstig

Våra lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver för närvarande sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället). Till dessa adresser tillkommer ett antal samarbeten med konsertlokaler och scener för studenternas offentliga framträdanden.

Ingen uthyrning av våra lokaler

På grund av förberedelser inför byggandet av Konstnärliga fakultetens nya hus och den tillfälliga flytt av Högskolan för scen och musik till tillfälliga lokaler, har vi för närvarande inte möjlighet att hyra ut våra lokaler till externa arrangörer. 

Vi ser fram emot fortsatta samarbeten i framtiden.