Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter inom dans
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Dans, ett ämne med fördjupning

Program
L1ÄGY-FADA
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L96N
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Som danslärare har du ett spännande yrkesliv att se fram emot. Du kan arbeta med dans i gymnasieskolan, grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra danspedagogiska sammanhang utanför skolans värld.
Att arbeta som lärare i dans innebär att du behöver ha ämneskunskaper i dans och danspedagogisk kompetens. På ämneslärarutbildningen i dans i Göteborg får du möjligheten att utveckla båda kompetenserna i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö. Ämneslärarutbildningen i dans ges på Högskolan för scen och musik.

Andra

Om utbildningen

Ettämnesutbildningen- dans med dansfördjupning

Utbildningen har ett brett dansfokus men tar avstamp i genrerna jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen i dans med dansfördjupning. Efter avslutad examen har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet dans på gymnasiet.

Inom ämneslärarprogrammet i ämnet dans med dansfördjupning läser du kurserna i dans och dansfördjupning växelvis. Dans är uppdelat i 14 ämneskurser om vardera 15hp som ligger utspritt under fem år. Åtta av dessa kurser läses tillsammans med studenter antagna till dans och ett annat ämne. I ämneskurserna i dans ingår danslektioner i jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utöver danslektioner har du lektioner i bland annat dansdidaktik, koreografi, dansanalys, dansteori och anatomi/fysiologi med syfte att utveckla både din konstnärliga och pedagogiska förmåga. Utbildningen fokuserar på dansdidaktiska moment inom genrerna modern och nutida dans och jazzdans, men ger även didaktiska moment inom hip hop.

Kurserna inom dansfördjupningen fokuserar på koreografi. De omfattar 90 hp uppdelade i sex kurser om vardera 15hp. I dansfördjupningen kommer du fördjupa dig inom ditt eget arbete med koreografi, didaktik för undervisning i koreografi på gymnasiet, konstnärlig forskning samt skapande av föreställning. Du som antas till ettämnesutbildning i dans kommer att läsa halva fördjupningen, 45 högskolepoäng, i Stockholm vid Stockholms konstnärliga högskola. Den andra hälften av fördjupningen läser du på Högskolan för scen och musik. Studierna i Stockholm äger rum under år 4, från mitten av hösten och under hela våren. Du ansvarar själv för boende i Stockholm under 1,5 termin.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Godkänt färdighetsprov i dans. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Godkänt färdighetsprov i dans.

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i
dans där särskild vikt läggs vid god dansunderbyggnad med väl utvecklat
tekniskt kunnande, expressiv gestaltning, rytmsinne och musikalitet.
Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på färdighetsprov

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Därefter har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och
institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna,
ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på
en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare. Observera
att särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning kan
förekomma på VFU-skolan.