Länkstig

Medarbetare danslärarutbildning

Nedan presenteras lärarna som jobbar på ämneslärarutbildningen i dans.

Undervisande lärare

Karin Rickardsson – universitetsadjunkt och programansvarig

Karin Rickardsson är utbildad på Balettakademien i Göteborg, Dance New Amsterdam i New York samt på Göteborgs universitet. Karin har arbetat många år som professionell dansare på olika teatrar runt om i Sverige. Främst har Karin arbetat med koreografen Roine Söderlundh, bland annat i succémusikalen Singin' in the Rain på Oscarsteatern i Stockholm och på Malmö Opera. Hon har vidareutbildat sig som gymnasielärare i dans och arbetar idag både på Hulebäcksgymnasiet och danslärarutbildningen på Göteborgs universitet. På danslärarutbildningen är hon handledare av konstnärliga projekt och undervisar i didaktik, jazzdans och modern och nutida dans.

Ninnie Andersson – universitetslektor

Ninnie Andersson är utbildad gymnasielärare i dans med en specialisering i jazzdans från Dance New Amsterdam, New York. Ninnie har även vidareutbildat sig inom simonsonteknik samt som pilatesinstruktör. 2016 disputerade hon i pedagogik med sin avhandling inom bedömning av dansundervisning. Ninnie har arbetat inom grundskola, kulturskola, gymnasiet, eftergymnasial utbildning och universitet. Ninnie har utvecklat en metod för dansmatte som riktar sig mot högstadiet. Undre 8 år var hon programansvarig för danslärarutbildningen i Piteå och byggde upp och utvecklade utbildningens struktur och kvalité. Ninnie är en av tre utöver Lynn Simonson som får utbilda lärare inom simonsonteknik, Simonson Method of Teacher Training. Just nu arbetar Ninnie på Södra Latins gymnasium och på danslärarutbildningen, där Ninnie utöver programansvaret även undervisar i didaktik, jazzdans, forskningsmetodik och är handledare av examensarbeten.

Ami Skånberg Dahlstedt – universitetsadjunkt

Ami Skånberg Dahlstedt är scenkonstnär med starkt fäste i den japanska dans- och teaterkonsten, verksam sedan 1990. Hon varvar sceniska verk, ofta solon, med interventioner i olika offentliga rum, och samarbetar gärna med andra konstnärer och konstformer. Hon är även författare och har gjort flera dansfilmer. Hennes gestaltningar tar ofta sin utgångspunkt i den personliga berättelsen och i kroppen som minnets arkiv. Ami har undervisat i dans för alla åldrar och i dansfilm och danshistoria sedan 1989. Hon har varit gästlärare på universitet i England, Frankrike, Japan och Lettland. Hon har undervisat på masterprogrammet Contemporary Performative Arts på Högskolan för scen och musik och handlett examensarbeten. Sedan 2015 är Ami doktorand på halvtid på Center for Asian Theatre and Dance, University of London. Ami är aktiv inom konstnärlig forskning och organiserade Artistic Research symposium 2015–2018 för Nordiskt Sommaruniversitet, tillsammans med den engelska konstnären Lucy Lyons. Hon är sedan 2017 medlem i Peer Review Board för Journal of Artistic Research. Från januari 2019 undervisar Ami i dansteori och danshistoria på danslärarprogrammet.

Benedikte Esperi – universitetsadjunkt i dansdidaktik och dans som konstnärligt ämne

Benedikte Esperi är verksam frilansande koreograf, pedagog samt performance- och videokonstnär baserad i Göteborg. Hon är utbildad vid bland annat Högskolan för scen och musik, Akademin Valand samt Dans och Cirkushögskolan. Benedikte undervisar och handleder vid yrkesutbildningar och högskolor i dans och dansdidaktik och har även mångårig erfarenhet av undervisning i dans vid eftermiddagsverksamhet, Kulturskola, Communitydans och Skapande skola projekt. Tyngdpunkten i hennes konstnärliga praktik och metod är scenisk improvisation och komposition i nuet. Hon skapar verk för scener, konstrum, museer och offentliga miljöer både nationellt och internationellt. Utöver de egna produktionerna ingår Benedikte i en rad nätverk och plattformar för konstnärlig forskning, nutida dans och samtidskonst. Benedikte värnar om process, nyfikenhet och utforskande vilka är ledord oavsett nivå, målgrupp eller intention.  
 
Hon är styrelsemedlem vid det konstnärsdrivna Galleri 54, presenterar konstnärlig forskning vid Nordic Summer University och är medlem i Danscentrum Väst, Konstnärscentrum Väst och Konstnärernas Riksorganisation.

Karin Weigert Jörgensen – universitetsadjunkt

Karin Weigert Jörgensen är utbildad rytmik- och rörelselärare på Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze de Belgique i Bryssel. Hon har en lång och gedigen erfarenhet av undervisning i rörelsegestaltning, rytmik, dans och metodik inom olika utbildningsområden.
På danslärarutbildningen undervisar Karin i rörelsegestaltning, rytmik och som handledare i olika tvärkonstnärliga projekt.

Elise Mae Nuding – universitetsadjunkt

Elise Mae Nuding är konstnär och forskare inom dans och koreografi. Hennes konstnärliga praktik ligger i gränssnittet och glidningarna mellan koreografi, performance, improvisation, och skrivande. Den är grundad i sårbarheten, oförutsägbarheten och den rika potentialen hos den mänskliga ”soma” (eller integrerat ”mindbody”), där icke-linjära, mångfaldiga engagemang med rörelse och språk är källor från vilka specifika mönster av tänkande-görande utvecklas.

Elises konstnärliga praktik har en tvärvetenskaplig grund där gränssnittet mellan den mänskliga kroppen och en icke-mänsklig miljö står i fokus och hon har ett aktivt intresse i att skapa dialoger med forskning och praxis kring kulturlandskap och miljö. Ett annat relaterade fokusområde är relationen mellan dans och språk där språkets förkroppsligade natur och den språkliga kroppen utforskats. 

Elise kommer ursprungligen från Storbritannien men är baserad i Sverige sedan 2015. Hennes koreografier har presenterats såväl i Sverige som utomlands och hennes skrivande arbete visas i ett antal publikationer som spänner över det akademiska och det kreativa. Elise har en M.A. i contemporary dance med utmärkelse från London Contemporary Dance School och B.A. i arkeologi från Brown University. 

Elise har en aktiv och utvecklande pedagogisk praktik och hennes erfarenhet som danspedagog sträcker sig över undervisning i olika avancerade utbildningar och i en rad andra sammanhang, till exempel i daglig yrkesträning för dansare och folkbildningar. Hennes undervisningspraktik faller inom modern och nutida genren och omfattar teknikklasser baserad på så-kallade ”release-based techniques” med en somatisk inriktning, kontaktimprovsiation, koreografi och improvisation som performance-praktik. På danslärarprogrammet undervisar hon i modern och nutida dans.

Moa M. Sahlin – universitetsadjunkt

Moa är utbildad danspedagog och har undervisat modern och nutida dans sedan början av 2000. Moa arbetar som universitetsadjunkt i dansteori, dansimprovisation och danshistoria på ämneslärarprogrammet i dans. Hon är även kursansvarig för dansdidaktik i Kulturskolepedagogen.  
 
Moas yrkeserfarenhet består både av arbete som danskonstnär och som pedagog. En kombinatör i att undervisa och på frilansansbasis även koreografera och arbeta som dansare i olika typer av projekt. Detta kombinerade ger olika lärandeperspektiv och lärandemiljöer har skapats på konstnärliga högskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, kulturskolor med både barn samt vuxna, professionella och amatörer. Till detta kan läggas en internationell erfarenhet som danslärare, föreläsare, sakkunnig, handledare och examinator. Ibland arbetar Moa även i konstnärliga sammanhang med professionella musiker, bildkonstnärer, ljusdesigners, regissörer och skådespelare. Fokus för hennes undervisning har på senare tid varit att formulera ett samtida förhållningssätt till intersektionalitetsbegreppet i, för och med danskonsten i Sverige och i världen.

Ki Wöllner – universitetsadjunkt

Ki Wöllner arbetar som dansare, danspedagog och koreograf och har sin grund i hiphop/new style. Ki har utbildat sig på Musikkonservatoriet i Falun, Danscenter i Stockholm, Diambra i Stockholm och Broadway Dance Center i New York. Utöver detta har Ki även läst till gymnasielärare på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, är legitimerad sjuksköterska från Sophiahemmet samt licensierad personlig tränare och kostrådgivare.

Uppdragen som dansare och koreograf har varit både inom den kommersiella sfären samt inom kulturområdet. Sedan 2012 är Ki årligen anlitad som koreograf av Länsteatern på Gotland, på scener i Visby, Tallin, och Stockholm (t.ex. Dramaten). Just nu är Ki aktuell som koreograf till Sondheim Musikalen Frogs - Underjorden tur och retur, samt musikalen Anna och Jacob Dubbe.

Ki har undervisat på Balettakademien i Stockholm sedan 2010 samt Carlforska estetiska gymnasium i Västerås sedan 2013. Ki undervisar sedan 2010 dans- och musikalelever på gymnasial och eftergymnasial nivå på Kulturama i Stockholm. På danslärarutbildningen i Göteborg undervisar Ki i street, didaktik och anatomi.

Gästlärare

Foto: Tom Hermens

Jonne Covers – universitetsadjunkt

Jonne Covers är dansare, koreograf och lärare från Nederländerna, utbildad vid ArtEZ University of the Arts (Arnhem, NL) och vid Högskolan för scen och musik. Hon uppträder och skapar autonoma arbeten för scen och för skärm. Hennes sista film "Dear tree, please don't spill on our grave." visas för närvarande runt om i världen.

Vid sidan om det specialiserar Jonne sig som lärare i samtida dans och improvisation. Hon har varit anställd på ett antal institutioner, bland annat ArtEZ, Rijn IJssel (Arnhem, NL) och Danscentrum Väst. För närvarande är hon anställd som lärare vid Svenska Balletskolan i Göteborg, där hon arbetar med unga blivande dansare.

Katarina Lundmark – gästlärare i didaktik, improvisation och jazzdans

Katarina Lundmark är lektor och ämnesansvarig i jazzdans på Institutionen för danspedagogik på Dans och Cirkushögskolan, en del av Stockholms Konstnärliga Högskola. Katarina arbetar också som programsamordnare för kandidatprogrammet i danspedagogik på Institutionen för cirkus. Katarinas yrkeserfarenhet består både av arbete som dansare och som lärare i dans och länge kombinerade hon undervisning med att arbeta som frilansande dansare i olika typer av projekt. Som lärare har hon arbetat i många olika sammanhang. På konstnärliga högskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, hobbyskolor med allt från professionella till amatörer. Till detta kan läggas internationell erfarenhet som danslärare, föreläsare, ämnesexpert, sakkunnig, handledare och examinator. Ibland arbetar Katarina även i konstnärliga sammanhang med professionella cirkusartister. Fokus för hennes undervisning på senare tid har varit att formulera ett samtida förhållningssätt till jazzdans. Katarinas intresse av, och kärlek till, de estetiska och kroppsliga specifikationerna och musikaliteten i jazzdans har varit basen. Katarinas önskan att applicera detta i samtida didaktiska metoder, kreativa processer och konstnärlig kontext i samtid har varit överbyggnaden.

Tove Rådmark – universitetsadjunkt

Tove Rådmark är utbildad danslärare med inriktning streetdance och har framförallt specialiserat sig inom stilarna hiphop och house. Hon har bland annat utbildat sig vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH) i Stockholm, Åsa Folkhögskolas streetdanceutbildning och Balettakademien Stockholm. 2016 påbörjade hon sin masterutbildning i samtida dansdidaktik. Vid flera tillfällen har hon varit gästföreläsare och haft workshops i ämnesdidaktik och estetiska lärprocesser på både danslärarprogrammet och danspedagogutbildningen på Dans och Cirkushögskolan. Tove har många års erfarenhet av att arbeta inom gymnasieskola, kulturskola, högskola, grundskola och privata dansskolor. Just nu arbetar hon på Kulturskolan Stockholm och Wendela Hebbegymnasiet i Södertälje där hon även varit programansvarig.
Som dansare och koreograf är hon aktiv med koreografduon TL productions och föreställningen Unvolution som bland annat medverkat på Urban Connection 2018 och Dansmässan i Stockholm. Hon har medverkat som dansare och koreograf i flera föreställningar så som Fatta Dans!, Soprummet och Improve. På Danslärarutbildningen undervisar Tove i hiphop, house och didaktik.

Sandra Rääf – gästlärare i improvisation och didaktik

Sandra Rääf är ämnesansvarig och förstelärare i dans på Södra Latins gymnasium. Sandra är utbildad på Dans och Cirkushögskolan, Teaterhögskolan med inriktning mot dans i Helsingfors samt vidarestudier på Movement Research i New York. Sandra har lång erfarenhet att undervisa i gymnasieskolan samt på yrkesutbildningar. I huvudsak undervisar Sandra i modernt, improvisation och komposition. På sidan av dansen så har Sandra även utbildat sig till viryayogalärare RYT200 och jobbar nu även som yogalärare.

Foto: Håkan Larsson

Annika Notér Hooshidar, lektor i modern och nutida dans och dansinterpretation på institutionen för danspedagogik, Stockholms Konstnärliga Högskola

Annika är utbildad danspedagog och har undervisat modern och nutida dans sedan början av 1990. Mellan 1980–90 har hon varit verksam dansare i olika sammanhang med fokus på modern och nutida dans. 2003–2006 var Annika utbildningsansvarig för en ettårig fortbildning i dans vid Dans och Cirkushögskolan (DOCH/nuvarande Stockholms konstnärliga högskola), och mellan 2006–2010 prefekt för kandidatprogrammet i dans vid samma skola.

Annika är sedan 2007 lektor i modern och nutida dans och dansinterpretation. Under senare år undervisar Annika olika didaktiska kurser och handleder självständiga arbeten på både grund och avancerad nivå. Annika är programansvarig för Ämneslärarutbildning i dans vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

Annika har en filosofie licentiatexamen i ämnet pedagogik från Stockholms Universitet och har presenterat sin licentiatuppsats "Dans som förkroppsligad multimodal praktik, en studie om kommunikation och interaktion i dansundervisning", vid flera tillfällen.

I samarbete med Kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län och ShareMusic & Performing Arts genomförde Annika ett pilotprojekt: "Vem får dansa? En studie av en konstnärlig process i en inkluderad dansensemble". Just nu är Annika involverad i projektet Crossing Motion, ett samarbete mellan ovanstående parter samt Candoco Dance Company, där Annika ingår som forskare och intresset är att undersöka samskapande i en tvärkonstnärlig process.