Bild
Foto: Johanna Milerud
Länkstig

Antagningsprov 2022

Digitalt antagningsprov

Information

Årets antagningsprovet genomförs digitalt. För inlämning av arbetsproven använder vi oss av arbetsprovtjänsten SlideRoom

Om antagningsprovet

För att bli antagen till ämneslärarprogrammet i dans krävs godkänt antagningsprov. Vid antagningsprov läggs särskild vikt vid god dansunderbyggnad med väl utvecklat tekniskt kunnande, expressiv gestaltning, rytmsinne och musikalitet.

Provet utgår från jazzdans, hip hop samt modern och nutida dans och består av två delar. Båda sker genom att du skickar in filmer på din dansgestaltning. Du får information via e-post om hur du laddar ner filmer med dansmaterial som du ska lära dig och om hur du laddar upp dina inspelningar på SlideRoom.

Behörighetsprov

OBS! Årets antagningsprov görs digitalt och på distans.

Del 1

Del 1 består av tre delprov inom genrerna jazzdans, hip hop samt modern och nutida dans. Du får filmer på dansmaterial för alla tre genrer som du själv ska lära dig och sedan spela in när du gestaltar. Filmerna du får av oss inkluderar olika instruktioner av en av våra lärare (räknar, beskriver med ord, ljudar, visar fysiskt). Du får även en ljudfil med musiken som ska användas till respektive dansmaterial.

När du filmar se till att hela din kropp syns i bild och att du inte är för långt bort från kameran. Varje delprov ska spelas in som separat videofil. 

  • Juryn bedömer den sökandes förmåga gällande dansteknik och de tre dansgenrernas specifika estetik.

Del 2

I del 2 bedömer juryn utifrån ett eget förberett solo dina danstekniska kunskaper i en vald dansgenre (jazzdans, hip hop eller modern och nutida dans). Du skickar in en videoinspelning av ditt solo via SlideRoom.

  • Eget förberett solo (max 2 min) där juryn bedömer gestaltning, koreografi, tolkning och organisation i form av olika uttrycksformer och dess samverkan.

Krav vid inspelning av video

  • Inled alla inspelningar med att visa en närbild på ditt ID-kort.
  • Berätta tydligt vad du ska framföra på inspelningen. 
  • Hela din kropp ska synas i bild.
  • Framför en dans per film.
  • Inspelningarna görs utan klipp.
  • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
  • Maximal filstorlek per video är 500 MB

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Om behörighet och urval

För att bli antagen till ämneslärarutbildningen i dans behöver du förutom grundläggande behörighet ha godkänt på antagningsprovet.

Video (2:42)
Följ med på en rundvandring i våra lokaler