Bild
Studenter inom dans.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans

Program
L1ÄGY-FDAG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Ges vid Utbildningsvetenskapliga fakultetskansliet vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L95W
Tillfället är inställt

Kort om inriktningen

OBS! Denna inriktning gäller dans som förstaämne i kombination med annat ämne. Dans som ettämnesinriktning heter Dans, ett ämne med fördjupning.

Som danslärare har du ett spännande yrkesliv att se fram emot. Du kan arbeta med dans i gymnasieskolan, grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra danspedagogiska sammanhang. Att arbeta som lärare i dans innebär att du behöver ha ämneskunskaper i dans och danspedagogisk kompetens. Här får du möjligheten att utvecklas i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Tvåämnesutbildningen- dans och ett annat ämne

Utbildningen har ett brett dansfokus men tar avstamp i genrerna jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen i dans. Efter avslutad examen har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet dans på gymnasiet.

Inom ämneslärarprogrammet i ämnet dans och ett annat ämne läser du kurserna i dans och det andra ämnet växelvis. Dans är ditt förstaämne och är uppdelat i åtta kurser om vardera 15hp som ligger utspritt under fem år. I ämneskurserna i dans ingår danslektioner i jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utöver danslektioner har du lektioner i bland annat dansdidaktik, koreografi, dansanalys, dansteori och anatomi/fysiologi med syfte att utveckla både din konstnärliga och pedagogiska förmåga. Utbildningen fokuserar på dansdidaktiska moment inom genrerna modern och nutida dans och jazzdans, men ger även didaktiska moment inom hip hop.

Ämneslärarprogrammet i ämnet dans i Göteborg har ett samarbete med SKH (Stockholms konstnärliga högskola). Genom detta samarbete har vi möjlighet att bjuda in erfarna gästlärare från SKH till ämnet dans i Göteborg, vilket vi ser som ett erfarenhetsutbyte och tillskott till vår miljö.

Utöver ämneskurser består utbildningen av en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som ingår i alla ämneslärarutbildningar. UVK behandlar bland annat ledarskap, specialpedagogik och pedagogik. Under sammanlagt 1 termin praktiserar du i skolmiljö under kursrubriken Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). När du är ute på din VFU får du möjlighet att observera hur erfarna gymnasielärare undervisar, undervisa själv samt föra pedagogiska samtal med din handledare.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Läs mer om ämnet Dans >>

Frågor om ämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen, Karin Rickardsson, karin.rickardsson@hsm.gu.se

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, godkänt färdighetsprov i dans

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i dans där särskild vikt läggs vid god dansunderbyggnad med väl utvecklat tekniskt kunnande, expressiv gestaltning, rytmsinne och musikalitet. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet. Utbildningstillfället kan komma att ställas in vid för få behöriga sökanden.

More information about Arbetsprov

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vi utbildar danslärare för hela Sverige och har därför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) över hela landet, vilket kan vara en fördel vid framtida anställningar. Våra avtal omfattar skolor i bland annat Umeå, Stockholm, Halmstad, Gislaved, Malmö, Eskilstuna, Växjö, Uddevalla, Borås, Alingsås och Mölnlycke. Om du blir VFU-placerad på en ort längre bort än pendlingsavstånd från Göteborg kan ett  rese- och inackorderingsbidrag betalas ut. Om du som student har egna kontakter på andra orter kan du med fördel ordna din egen VFU-plats.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Du studerar i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö på Högskolan för scen och musik och på några av Göteborgs universitets andra institutioner för att med bra förutsättningar kunna utveckla dina egna färdigheter samt dina lärarkunskaper. Du ges rika tillfällen att samverka och utvecklas med flera andra konstarter. Vid Högskolan för scen och musik utbildas bland annat skådespelare, musiker, lärare i musik, dans och teater, musikalartister, performanceartister och operasångare och det finns en omfattande forskarutbildning – det är en spännande, konstnärlig och kreativ miljö samt en unik mötesplats för lärande, skapande och nätverkande.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.