Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter inom dans.
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Förstaämne: Dans

Program
L1ÄGY-FDAG
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95T
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Som danslärare har du ett spännande yrkesliv att se fram emot. Du kan arbeta med dans i gymnasieskolan, grundskolan, som lärare i kulturskolor och i andra danspedagogiska sammanhang utanför skolans värld.
Att arbeta som lärare i dans innebär att du behöver ha ämneskunskaper i dans och danspedagogisk kompetens. På ämneslärarutbildningen i dans i Göteborg får du möjligheten att utveckla båda kompetenserna i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö. Ämneslärarutbildningen i dans ges på Högskolan för scen och musik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Tvåämnesutbildningen- dans och ett annat ämne

Utbildningen har ett brett dansfokus men tar avstamp i genrerna jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utbildningen leder fram till ämneslärarexamen i dans. Efter avslutad examen har du den behörighet som krävs för att kunna ansöka om lärarlegitimation i ämnet dans på gymnasiet.

Inom ämneslärarprogrammet i ämnet dans och ett annat ämne läser du kurserna i dans och det andra ämnet växelvis. Dans är ditt förstaämne och är uppdelat i åtta kurser om vardera 15hp som ligger utspritt under fem år. I ämneskurserna i dans ingår danslektioner i jazzdans, modern och nutida dans samt hip hop. Utöver danslektioner har du lektioner i bland annat dansdidaktik, koreografi, dansanalys, dansteori och anatomi/fysiologi med syfte att utveckla både din konstnärliga och pedagogiska förmåga. Utbildningen fokuserar på dansdidaktiska moment inom genrerna modern och nutida dans och jazzdans, men ger även didaktiska moment inom hip hop.

Ämneslärarprogrammet i ämnet dans i Göteborg har ett samarbete med SKH (Stockholms konstnärliga högskola). Genom detta samarbete har vi möjlighet att bjuda in erfarna gästlärare från SKH till ämnet dans i Göteborg, vilket vi ser som ett erfarenhetsutbyte och tillskott till vår miljö.

Utöver ämneskurser består utbildningen av en så kallad utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), som ingår i alla ämneslärarutbildningar. UVK behandlar bland annat ledarskap, specialpedagogik och pedagogik. Under sammanlagt 1 termin praktiserar du i skolmiljö under kursrubriken Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). När du är ute på din VFU får du möjlighet att observera hur erfarna gymnasielärare undervisar, undervisa själv samt föra pedagogiska samtal med din handledare.

Programstudievägledning

Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor

Frågor om ämnet? Kontakta programansvarig på ämnesinstitutionen.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A. Godkänt färdighetsprov i dans. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Godkänt färdighetsprov i dans.

Arbetsprov

I samband med din ansökan på antagning.se gör du ett antagningsprov i dans där särskild vikt läggs vid god dansunderbyggnad med väl utvecklat tekniskt kunnande, expressiv gestaltning, rytmsinne och musikalitet. Antagningsprov görs för att pröva särskild behörighet.

Läs mer om Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på färdighetsprov

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del i utbildningen som genomförs vid en skola. Under en lärares handledning får du pröva på och reflektera över läraryrkets olika sidor och gradvis utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar i din lärarroll. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, leda och genomföra egen undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

Observera att det kan finnas särskilda regler för klädsel eller annan personlig utsmyckning under VFU som måste följas.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om ämneslärarexamen. Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Du blir dessutom behörig att undervisa inom vuxenutbildning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.

Du studerar i en stimulerande konstnärlig och vetenskaplig miljö i huset Artisten och på några av Göteborgs universitets andra institutioner för att med bra förutsättningar kunna utveckla dina egna färdigheter samt dina lärarkunskaper. Du ges rika tillfällen att samverka och utvecklas med flera andra konstarter. Vid Högskolan för scen och musik utbildas bland annat skådespelare, musiker, lärare i musik, dans och teater, musikalartister, performanceartister och operasångare och det finns en omfattande forskarutbildning – det är en spännande, konstnärlig och kreativ miljö samt en unik mötesplats för lärande, skapande och nätverkande.

Studier utomlands

Du har möjlighet att göra delar av dina studier inom högskoleförlagda och verksamhetsförlagda studier utomlands. I regel måste du själv ta initiativ till ett sådant utbyte genom att först vända dig till din kursansvariga institution.