Bild
Porträttbilder på Fredrik Furtenbach och Paul Ronge
Länkstig

Meriterade journalister nya hedersdoktorer

Publicerad

Två journalister med lång yrkeserfarenhet blir nya hedersdoktorer vid Göteborgs universitets Samhällsvetenskapliga fakultet. Det är Sveriges Radios inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach samt Paul Ronge – mediekonsult och journalist sedan tjugo år på bland andra Aftonbladet, Rapport och Expressen.

I motiveringarna till de nominerade heter det att: 

Fredrik Furtenbach är en av landets mest välkända och meriterade journalister. Han arbetar som inrikespolitisk kommentator på Sveriges Radios Eko-redaktion, där han tidigare också varit inrikeschef. Fredrik Furtenbach har varit reporter på såväl Dagens Nyheter som Svenska Dagbladet. Nya rön och forskningsresultat kommer en bred allmänhet till del i radioinslag och kommentarer. Fredrik har under mer än 30 år bidragit till att sprida forskningsresultat från studier gjorda vid bland annat Valforskningsprogrammet och SOM-institutet. Hans insatser för forskningskommunikation, framför allt genom analyser i anslutning till allmänna val, viktiga politiska händelser och genom podden ”Det politiska spelet”, synliggör Göteborgs universitet i medierna. Fredriks stora kunskaper om svensk politik, nyfikenhet, kritiska öga och näsa för vad som är av allmänt intresse berikar forskningen att ställa bättre forskningsfrågor och göra resultaten mer policyrelevanta. 

Paul Ronge är en återkommande lärare vid JMG. Han har i drygt 20 år varit verksam som journalist på bland andra Aftonbladet, Rapport och Expressen. I sin nuvarande profession som mediekonsult är han aktiv som medierådgivare där han erbjuder vägledning för myndigheter, företag och enskilda personer som på olika sätt riskerar att få eller har fått oönskad och negativ publicitet och medieuppmärksamhet. Paul Ronge har skrivit böckerna ”När Janne Josefsson ringer – så klarar du pressen” och ”Sociala medier – en halv sekund från ord till handling”. Paul Ronge ger ett unikt bidrag till ett av JMG:s ledande profilområden: risk- och kriskommunikation och samarbetet med Paul utgör också ett lysande exempel på samverkan, interaktion och dialog mellan akademin och professionella i branschen.” 

 

Fakta

 

Syftet med hedersdoktoratet är att uppmärksamma, honorera/belöna utomstående personer, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forskning, utbildning eller annat arbete som utvecklas vid universitetets ämnen och institutioner.   

Hedersdoktorer, utses av varje fakultet i fakultetsstyrelsen, efter förslag från fakultetens institutioner.