Göteborgs universitet

Alan Irwin

Hedersdoktor 2017

Nyhetsartikel 2017-06-12

Professor Alan Irwin har utsetts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Han har en professur vid Copenhagen Business School med inriktning mot organisation, risk och miljö. Alan Irwin har samarbetat under många år med flera forskare på institutionen med den huvudsakliga inriktningen mot teknik- och vetenskapsstudier.

- Vi som forskare har en mycket viktig roll att spela för den demokratiska utvecklingen av våra samhällen. Därför är kommunikationen till, och med, allmänheten så viktig, men det är inget lätt uppdrag. Det kan finnas en spänning mellan de traditionella drivkrafterna som forskaren har och en mer utåtriktad verksamhet.
Alan Irwin är ursprungligen sociolog, men har under många år inriktat sin forskning mot mångdisciplinära forskningsfält som miljöforskning och livsvetenskaper. En av de viktigaste insatserna som Alan Irwin gjort är studier om förståelsen av vetenskapskommunikation, som resulterat i två banbrytande böcker under 1990-talet : Citizen Science (Routledge, 1995) och Misunderstanding Science? (Cambridge University Press, 1996; tillsammans med Brian Wynne). Huvudbudskapet är att allmänheten inte är i första hand en passiv mottagare av kunskaper som forskare förmedlar, utan en resurs i form av såväl kunskapskälla som aktör.

Mångårigt samarbete

Det var under den nordiska STS-konferensen (Science and Technology Studies) i förra veckan som Alan Irwin fick besked om att han blivit utsedd till hedersdoktor.
- Det är både överraskande, roligt och hedrande. Jag har under många år haft samarbete med flera forskare på institutionen och under 2015 innehade jag Carl och Theclas Lambergs gästprofessur.
- Vi har ett bokprojekt som precis startat, ”Governing futures” och redan till hösten kommer jag tillbaka för att diskutera fler projekt.

Erfarenhet av att leda akademiska miljöer

Alan Irwin har stor erfarenhet av att både leda och utvärdera akademiska miljöer. Han har varit dekan vi tre universitet och är för närvarande vicerektor för entreprenörskap och innovation vid Copenhagen Business School. Han har också medverkat vid olika utvärderingar och sitter med i flera akademiska sammanslutningar.

Alan Irwin kommer att promoveras den 20 oktober.

AV: Anders Östebo