Bild
Porträttbild på Jenny Phillimore respektive Kjell Svensson
Jenny Phillimore och Kjell Svensson
Länkstig

Migrationsforskare och HR-direktör nya hedersdoktorer

Publicerad

Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse har utsett Jenny Philimore, professor i "migration and superdiversity" vid University of Birmingham, samt Kjell Svensson, tidigare HR-direktör vid AB Volvo, till nya hedersdoktorer vid fakulteten.

Motiveringarna lyder:  

"Professor Jenny Phillimore har en stark anknytning till institutionerna för sociologi och arbetsvetenskap samt globala studier och hennes forskning är av relevans för många av Samhällsvetenskapliga fakultetens ämnesområden. Professor Philimore föreslås utses till hedersdoktor för sitt unika och mångfacetterade bidrag till forskning om migration, integration och mångfald och för spridandet av kunskapen om innovativa kollaborativa forsknings- och analysmetoder av stor relevans för Samhällsvetenskaplig forskning i alltmer komplexa samhällen.

Kjell Svensson, tidigare HR-direktör vid AB Volvo, har initierat och starkt bidragit till att Centrum för global human resource management (CGHRM), liksom en professur i HRM, inrättas i samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Kjell Svensson föreslås utses till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten för sitt ytterst värdefulla bidrag i att etablera samarbete i gränslandet mellan akademi, organisation och arbetspraktik och därmed driva på utvecklingen av frågor av strategisk karaktär och i gränslandet mellan empiri och teori."