Göteborgs universitet
Bild
Nils Hanson

Nils Hansson

Hedersdoktor 2017

Nyhetsartikel 2017-05-30

Journalisten Nils Hanson, projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s Uppdrag Granskning, har utsetts till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

– Nils Hansons betydelse för den svenska undersökande journalistiken kan inte överskattas. Det är en fortfarande pågående livsgärning som på det här sättet uppmärksammas, säger prefekt Ulla Sätereie vid JMG, institutionen för journalistik, medier och kommunikation.

Nils Hanson började arbeta med grävande journalistik på Göteborgs-Posten 1988. Han har därefter varit redaktionschef på TV4 Göteborg och är nu sedan många år ansvarig utgivare på SVT:s Uppdrag Granskning. Han har fått flera priser för sin journalistik och sitt arbetsledarskap, bland andra Publicistklubbens Stora Pris 2015. Hans arbete har också uppmärksammats i internationella sammanhang.

Under läsåret 2010/11 var Nils Hanson innehavare av Familjen Hjörnes gästprofessur i praktisk journalistik vid JMG. Han är en mycket uppskattad föreläsare inom journalistutbildningen och ingår i det programråd som är knutet till JMG:s internationella master i undersökande journalistik.

I motiveringen till utnämnandet står bland annat: ”Nils Hansons stora bidrag till utvecklingen inom området är att han utarbetat en metod för att systematisera den journalistiska researchen (till att mer likna vetenskaplig metod), kvalitetssäkra det journalistiska resultatet och arbeta för en större öppenhet och transparens i journalistiken. Han är något av en folkbildare, som enträget fortsätter undervisa såväl studenter som yrkesverksamma journalister inom utbildningar, på kurser och konferenser i Sverige och utomlands”.

AV: Ann-Sofie Sten