Image
Utdragen arkivlåda
Photo: Mattonstock
Breadcrumb

Expertarkivet

Göteborgs universitet sammanställer regelbundet expertlistor som en tjänst till journalister. Det handlar om listor med forskare som kan kommentera såväl aktuella som återkommande händelser.