Bild
Skirvmaskin med papper i
Foto: Shutterstock
Länkstig

Forskare som kan kommentera Nobelprisen 2023

På denna sida listas löpande forskare vid Göteborgs universitet som för journalister kan kommentera årets Nobelpris.

Ekonomi

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 tilldelas Claudia Goldin för att ha förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera Ekonomipriset:

Sanna Bergvall, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området arbetsmarknadsekonomi med fokus på jämställdhetsfrågor. Sanna Bergvall använder Claudia Goldins forskning som bakgrund och motivering till sin egen forskning, och pristagarens forskning hade stor påverkan på henne när hon började studera nationalekonomi, och är delvis anledningen till att hon valde att fortsätta doktorera och att inrikta sig på just arbetsmarknadsekonomi och jämställdhet

Eva Ranehill, lektor i nationalekonomi. Forskar inom området beteendeekonomi med fokus på genus. Eva Ranehill använder ofta ekonomiska experiment för att studera skillnader i mäns och kvinnors beslut och utfall, och har då använt professor Claudia Goldins forskning som en bas för att identifiera vilka situationer och faktorer som är viktigast att studera för att minska könsskillnaderna. (Eva Ranehill vill inte kommentera live i tv)

Läs mer

Fred

Nobelpriset  i fred år 2023 tilldelas Narges Mohammadi för sin kamp mot förtrycket av kvinnor i Iran och sin kamp för att främja mänskliga rättigheter och frihet för alla.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera årets Nobelpris i fred:

Sama Khosravi Ooryad, doktorand vid Institutionen för kulturvetenskaper,  kommer ursprungligen ifrån Gachsārān i sydvästra Iran och är väl förtrogen med förhållandena för kvinnor i landet. Hon har studerat i Teheran, och vid universitetet i Utrecht där hennes masteruppsats handlade om protesterna i Iran mot obligatorisk hijab. Som doktorand undervisar och leder hon kurser om bland annat feminism i Iran. Dessutom är hon aktiv i IranAcademia, ett onlineuniversitet baserat i Haag som förespråkar yttrandefrihet och utbildning. 

För generella kommenterer om fredspriset kan ni även kontakta Richard Georgi som är människorättsforskare vid Institutionen för globala studier.

Läs mer

Litteratur

Nobelpriset i litteratur år 2023 tilldelas Jon Fosse för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera årets Nobelpris i litteratur.

Kristina Hermansson är universitetslektor i litteraturvetenskap. Hennes avhandling Ett rum för sig (2010) behandlar bland annat Jon Fosses författarskap.

Läs mer

Kemi

Nobelpriset i kemi år 2023 tilldelas Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Alexei I. Ekimov för upptäckt och syntes av kvantprickar.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera årets Nobelpris i kemi.

Karl Börjesson, professor i fysikalisk kemi, kan förklara vad pristagarna har upptäckt och vilken betydelse detta har.  Han är tillgänglig för intervju under hela dagen 4 oktober.

Alexandre Dmitriev är forskare inom tillämpad nanoteknik. Han har jobbat med tillämpningen av tekniken på flera sätt. Alexandre Dmitriev är idag upptagen klockan 13:10-14:10 och 15:40-16:40, men är tillgänglig övriga tider.

Läs mer

Fysik

Nobelpriset i fysik år 2023 tilldelas Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier för experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera årets Nobelpris i fysik.

Raimund Feifel, professor i fysik vid Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet kan kommentera priset. Han arbetar i samma vetenskapsfält och samarbetar med den svenska Nobelpristagaren Anne L’Huillier.

Läs mer

Fysiologi eller medicin

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2023 tilldelas Katalin Karikó och Drew Weissman. De får priset för sina upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

Vid Göteborgs universitet kan nedanstående forskare kommentera årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.

Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar samt sedan 11 september Sveriges statsepidemiolog.

Ali Mohaghegh Harandi, docent i klinisk immunologi

Jan Holmgren, seniorforskare och professor i medicinsk mikrobiologi, har lång erfarenhet av vaccinutveckling bland annat som en av forskarna bakom Ducoral. Han finns tillgänglig för kommentarer, dock med begränsningar i tiden. Han nås i kväll (måndag 2 oktober) klockan 17:30-19, samt längre fram i veckan. Starta gärna med ett mejl.

Läs mer