Bild
Israel och Gaza.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Experter: Israel-Palestina

Vid Göteborgs universitet finns flera forskare som kan kommentera och analysera situationen efter Hamas angrepp på Israel. Listan uppdateras löpande, senast 10 november 2023.

Politiska läget i Israel

Isabell Schierenbeck forskar om israelisk inrikespolitik och Mellanöstern-politik. Hon är gästprofessor vid Hebreiska universitetet, Jerusalem.
Isabell Schierenbeck, professor i statsvetenskap, telefon: 070–891 7518, e-post: isabell.schierenbeck@globalstudies.gu.se
Bild: Isabell Schierenbeck

Palestina-frågan

Helena Lindholm forskar om konflikter med fokus på Mellanöstern. Hon kan svara på frågor om konflikten som sådan, orsaker och bakgrund, den historiska och samtida situationen i Palestina, Gazaremsan och Västbanken, samt om den palestinska flyktingfrågan.
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 070–393 2796, e-post: helena.lindholm@gu.se
Bild: Helena Lindholm 

Hamas

Michael Schulz forskar om konflikthantering, försoning, återuppbyggnad och fredsbyggnad i krigshärjade länder, med särskilt fokus på Israel och de palestinska självstyrande områdena. Han har bland annat forskat om Hamas regeringsstrategier och den palestinska myndigheten.
Michael Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031–786 1380, e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se
Bild: Michael Schulz 

Antisemitism och islamofobi

När konflikten i Mellanöstern eskalerar kan den driva fram både antisemitism och islamofobi i delar av världen som geografiskt ligger långt bort från konfliktens epicentrum. Människor kan känna sig tvingade att dölja sin identitet för att slippa obehaget med att förväntas ta ansvar för en situation som de inte råder över. Risken för att utsättas för hatbrott kan öka, liksom risken för att extremister genomför provokativa handlingar eller brott. Christer Mattsson har forskat om detta och kan svara på frågor i ämnet. 

Vidare forskar Christer Mattsson om radikaliseringsprocesser hos individer och grupper i högerextrema och nationalsocialistiska miljöer. Han är även verksam kring studier som berör förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism generellt. Han bedriver också  forskning kring utbildning om Förintelsen och antisemitism.
Christer Mattsson, docent i pedagogik och föreståndare för Segerstedtinstitutet, telefon: 076–606 29 38, e-post: christer.mattsson@gu.se

Islam

Göran Larsson har kunskap om bland annat islam och muslimer i Europa, islamisk teologi, Koranen, religion, medier och kultur, religion, migration och invandring. Han kan svara på frågor som rör islamistiska rörelser, religion och våld, globala konflikter och deras påverkan i Sverige.
Göran Larsson, professor i religionsvetenskap, telefon: 031–786 5315, e-post: 
goran.larsson@lir.gu.se

Katastrofmedicin – masskadehantering

Yohan Robinson forskar om katastrofmedicin vid kris och krig, masskadehantering och katastrofmedicinsk ledning. Han är ortoped och traumakirurg med erfarenheter som officer och krigskirurg i Afghanistan och Mali. Han är föreståndare för Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgs universitet, med en mängd experter, och även avdelningschef för Totalförsvarsavdelningen vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg. 
Yohan Robinson, docent i ortopedi, telefon: 073–801 0154, e-post: yohan.robinson@gu.se
BildYohan Robinson 

Kulturarvets roll i krig och fredsbyggande

Feras Hammami kan kommentera den pågående konflikten i Mellanöstern utifrån kulturarvperspektivet. Han har forskat om den roll kulturarv kan spela i krig, konflikt, motstånd, och fredsbyggande. Feras Hammami kan berätta hur förstörelsen av de materiella (statyer, byggnader, landskap) och de icke-materiella (språk, musik, traditioner, mat, etc) kulturarven strategiskt har använts som vapen i identitetspolitiken och hur makten representeras. 
Feras Hammami, docent i kulturvård, telefon: 031–786 57 00, 073–968 60 27, e-post: feras.hammami@conservation.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden, eller har möjlighet att svara. Om du inte får svar på telefon, mejla istället.

På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas. Dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.

Övriga frågor

Det går också bra att kontakta universitetets pressekreterare för att hitta lämplig forskare.

Ulrika Lundin
070–775 8851
ulrika.lundin@gu.se

Thomas Melin
073–404 2021
thomas.melin@gu.se