Bild
vulkanutbrott
Foto: Mattonstock
Länkstig

Experter: Katastrofer

Nedan listas experter vid Göteborgs universitet som kan uttala sig om olika aspekter av naturkatastrofer. Listan innehåller även namn på forskare som kan kommentera följderna av en strålningsolycka.

Naturkatastrofer och extrema klimathändelser

Vulkaner och jordbävningar

Vi vet att vulkanutbrott kan störa flygtrafiken och att jordbävningar kan lägga turistmål i ruiner. Erik Sturkell är geofysiker med inriktning på både vulkaner och jordbävningar som bland annat var på plats på Island vid Eyjafjallajökuls utbrott.
Erik Sturkell, professor i geofysik, telefon: 031–786 2820, (nås under sommaren på: +345 866 9132) e-post: erik.sturkell@gvc.gu.se

Skogsbränder

Tinghai Ou forskar om extrema klimathändelser, som till exempel skogsbränderna som härjade i Sverige sommaren 2018.  
Tinghai Ou, filosofie doktor i naturgeografi, telefon: 031−786 2695, 076−414 4120, e-post: tinghai.ou@gu.se 

Strålningens effekter

Strålningsskador

Eva Forssell-Aronsson vet vad som händer med människokroppen om den utsätts för strålning. Hon är kunnig om risker och cancerförekomst i samband med strålning och kan bedöma risker för människor vid olika stråldoser.
Eva Forssell-Aronsson, professor i radiofysik, telefon: 031−342 2349, 070−372 2626, e-post: eva.forssell_aronsson@radfys.gu.se

Strålskydd och miljöpåverkan

Mats Isaksson forskar om mätning av radioaktiva ämnen i människokroppen och i miljön, samt om beräkning av stråldoser i samband med olyckor. Han arbetar också med strålskyddsberedskap i samband med utsläpp av radioaktiva ämnen.
Mats Isaksson, professor i radiofysik, telefon: 070−593 14 61, e-post: mats.isaksson@radfys.gu.se

Fysiska skador och epidemier

Infektionssjukdomar

Tomas Bergström kan svara på frågor om epidemier till följd av virussjukdomar, som exempelvis influensa, ebola och MERS. Vidare har han kompetens inom mygg- och fästingburna virussjukdomar som Denguefeber och TBE (fästingburen encefalit).
Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, Institutionen för biomedicin, telefon: 031−342 4735, 070−526 4369, e-post: tomas.bergstrom@microbio.gu.se

Kolera

Bristfälliga sanitära förhållanden är en av orsakerna till att koleraepidemier kan uppstå, till exempel vid jordbävningen i Haiti förra året. Jan Holmgren är en världens mest framstående forskare inom kolera och har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat världens första effektiva och drickbara koleravaccin, Dukoral.
Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Institutionen för biomedicin, telefon: 031−786 6201, e-post: jan.holmgren@microbio.gu.se

Fysiska skador

Kai Knudsen är expert på intensivvård och akuta förgiftningar. Knudsen kan ge svar på förgiftningar av alkohol, droger, läkemedel, biologiska toxiner (svampar, ormbett, insektsbett m.m.) men även kemiska gaser och andra gifter. Han kan också svara på vad som händer vid inandning av skadlig rök och vilka effekter det kan ge på kroppen.
Kai Knudsen, docent i anestesiologi och intensivvård, telefon: 031−342 8115, 070−538 6600, e-post: kai.knudsen@aniv.gu.se

Övrigt

Katastrofers uppkomst, hot och inverkan på samhället, och samhällets motståndskraft 

Amir Khorram-Manesh är katastrofmedicinaren med helhetssyn på katastrofer. Katastrofer orsakas ju inte enbart av naturens krafter utan även av människor (terrorattacker), biologiska, radiologiska och kemiska ämnen. Det finns många faktorer som kan påverka ett samhälle allvarligt. Med sin kirurgiska bakgrund inom trauma, forskar Amir om olika faktorer som kan leda till katastrofer, deras inverkan och hantering, samt hur samhället kan öka sin motståndskraft för att möta och hantera dessa händelser. Amir förklarar och svarar gärna på frågor om hur samhället och hälso- och sjukvården kan rusta sig inför kriser, om hur vi på bästa sätt kan förebygga, förbereda, möta och återhämta oss efter en allvarlig kris, och samtidigt dra lärdomar där av. 
Amir Khorram-Manesh, docent i kirurgi och adjungerad universitetslektor inom katastrofmedicin och trauma, telefon: 070–772 2741, e-post: amir.khorram-manesh@surgery.gu.se

Psykologiska reaktioner vid kris och katastrofer

Ingmar Skoog kan svara på frågor om psykologiska kriser och krisbehandling.
Ingmar Skoog, professor i psykiatri, telefon: 031−343 8640, 070−943 3681, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se

Myndigheters kriskommunikation

Orla Vigsø forskar i hur framför allt myndigheter kommunicerar i ord och bild kring risker och kriser. Det kan handla om allt från brand i bostadshus till kärnkraft och kärnavfall.
Orla Vigsø, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, telefon: 031–786 4998, e-post: orla.vigso@jmg.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om du inte får svar på telefon, mejla istället.

På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bildbank, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.