Bild
Bagh-e Babur i Kabul
Foto: Florian Kühn
Länkstig

Experter: Afghanistan

Migration, kvinnors rättigheter och svensk Afghanistanpolitik. Vid Göteborgs universitet finns forskare som kan kommentera och analysera följderna av talibanernas maktövertagande i Afghanistan ur olika synvinklar.

Säkerhet och kvinnors rättigheter

Säkerhetsfrågor, intervention och statsbyggande

Florian Kühn har forskat om Afghanistan i 20 år och är expert på säkerhetsfrågor, internationell intervention och statsbyggande. Här svarar han på frågor om talibanernas maktövertagande (engelsk artikel på Göteborgs universitets webb).
Florian Kühn, universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning, e-post: florian.p.kuehn@gu.se

Regionalpolitik i Sydasien, kvinnors rättigheter

Swati Parashar kan svara på frågor om kvinnors rättigheter, regionalpolitik i Sydasien, Afghanistans relationer till Pakistan och Indien. Talar engelska.
Swati Parashar, docent i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 031−786 4401, e-post: swati.parashar@gu.se

Migration och flyktingar

Migration och EU

Alexandra Bousiou forskar om det europeiska asylsystemet och kan svara på frågor om Afghanistan i relation till migration och EU.
Alexandra Bousiou, postdoktor vid centrum för global migration, , telefon: 070−029 5936, e-post: alexandra.bousiou@gu.se

Migration

Helena Lindholm kan svara på frågor om Afghanistan från ett migration- och flyktingperspektiv.  
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, telefon: 070–393 2796, e-post: helena.lindholm@gu.se

Demokrati och politik

Stormaktspolitik, folkrätt, svensk utrikespolitik

Statsvetare Ulf Bjereld kan svara på frågor om stormaktsspelet kring Afghanistan, de folkrättsliga förutsättningarna för en fredlig och demokratisk utveckling samt om svensk Afghanistanpolitik.
Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1240, 070–230 4603, e-post: ulf.bjereld@pol.gu.se

USA:s politik gentemot Afghanistan 

Stephen Zunes är en amerikansk statsvetare som fokuserar på USA:s politik gentemot Mellanöstern. Han kan kommentera USA:s politik gentemot Afghanistan sedan slutet av 1970-talet, inklusive de politiska misstag som ledde till årtionden av krig och talibanernas återkomst till makten.  
Stephen Zunes, professor i politik vid University of San Francisco och gästprofessor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, telefon: +1 831 234 9468 e-post: zunes@usfca.edu (talar endast engelska)

Demokrati, demokratisk tillbakagång, autokratisering

Staffan I. Lindberg är föreståndare för Varieties of Democracy-institutet (V-Dem). Han forskar om demokrati och mänskliga rättigheter i världens länder och kan svara på frågor om läget i Afghanistan.
Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap, telefon: 031–786 1226, 073–3761 540, e-post: staffan.i.lindberg@pol.gu.se

Västerländska normer och muslimska länder

Ann-Kristin Jonasson är statsvetare och forskar om EU:s demokratifrämjande i Medelhavsområdet och Mellanöstern. Hon kan svara på frågor om vilka utmaningar västvärldens försök att överföra och förankra västerländska normer till muslimska länder möter, exempelvis normer om vad som är att betrakta som demokrati.
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap, telefon: 0733–734933, epost: ann-kristin.jonasson@gu.se

Juridik

Internationell rätt

Sari Kouvo har fokuserat på frågor rörande Afghanistan sedan 2004. Hennes expertis rör frågor om fred och konflikt i Afghanistan och internationell rätt,  särskilt mänskliga rättigheter, humanitär rätt, internationell straffrätt och kvinnors rättigheter. Hon har varit rådgivare vid Office of the EU Special Representative for Afghanistan, forskare på Amnesty International och programansvarig vid International Centre for Transitional Justice. Hon är också en av grundarna av Afghanistan Analysts Network (AAN), en tankesmedja som analyserar politiska händelser i landet med säte i Kabul. Hon var del av AANs ledarskap 2009–2019.
Sari Kouvo, docent i internationell rätt, telefon: 031–786 3481, 076–618 3481, e-post: sari.kouvo@law.gu.se

Historia

Afghanistans historia

Pavol Jakubec är historiker med intresse för internationella relationer och konfliktområden. Han kan svara på frågor som rör utvecklingen i Afghanistan i ett historiskt perspektiv fram till idag. Han är särskild intresserad av diplomatiska förbindelser mellan länder och har studerat hur dessa tagit sig utryck under 1900- och 2000-talet.
Pavol Jakubec, doktorand i historia, telefon: 072−903 9727, e-post: pavol.jakubec@gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.