Bild
Vallokal i USA
Länkstig

Experter: Presidentvalet i USA

Göteborgs universitet har sammanställt en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan belysa valet den tredje november.

Amerikanskt väljarbeteende

Kan man förutse utgången av ett presidentval?

Henrik Ekengren Oscarsson forskar om varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör, i Sverige. Under presidentvalet i USA kan han svara på frågor om amerikanskt väljarbeteende och på frågor om huruvida man kan förutse utgången av ett presidentval, så kallad ”electoral forecasting”, och om tolkningar av opinionsmätningar, ”polling”.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, telefon: 031-786 4666, 070–889 9943, e-post: henrik.oscarsson@pol.gu.se

Röstbeteende över köns- och delstatsgränserna

Hur skiljer sig väljarbeteende mellan män och kvinnor i USA? Inom vilka politiska grupper och var i landet spelar kön störst roll? När får landet sin första kvinnliga president? Patrik Öhberg studerar röstbeteende och politiska preferenser kopplade till genus i såväl USA som Sverige.
Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet, telefon 031−786 1537, patrik.ohberg@som.gu.se

Valkampanjer och mediebevakning

Valkampanjer, mediebevakning av valrörelser, amerikansk politik

Jesper Strömbäck är expert på nyhetsmediernas bevakning och politiska kampanjer i såväl Sverige som USA, och var gästforskade vid University of Florida under presidentvalrörelserna 2004, 2008 och 2012. Han kan svara på frågor som rör mediebevakningen, de politiska kampanjerna och opinionsbildningens mekanismer.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, e-post: jesper.stromback@jmg.gu.se

Valkampanjer och deras betydelse

Bengt Johanssons forskning inriktar sig på valkampanjer och då särskilt politisk reklam, nyhetsmediernas bevakning och politiska skandaler. Han har varit gästforskare i USA under president Trumps presidentperiod och kan svara på frågor om valkampanjer och deras betydelse.
Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation, telefon: 031–786 4984, 070–221 2402, e-post: bengt.johansson@jmg.gu.se 

Kandidaternas retorik

Vad säger presidentkandidaterna, hur säger de det och varför?

Barbro Wallgren Hemlin är lärare och forskare i retorik. I samband med den amerikanska presidentvalrörelsen kan hon svara på frågor om kandidaternas retorik ur många olika perspektiv. Det kan handla om allt från argumentation, till ordval, klädval, manusteknik, röst och kroppsspråk.
Barbro Wallgren Hemlin, docent i svenska språket, e-post: barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Den politiska historien kring USA:s presidentval

Amerikanska partiers och valkampanjers utveckling

Hur utvecklades den amerikanska politiken under århundradet efter självständigheten? Hur utvecklades partier och valkampanjer? Vilka frågor och konflikter präglade den amerikanska politiken under sent 1700-tal och under 1800-talet? Martin Öhman doktorerade vid University of Virginia och har varit verksam vid forskningsinstituten McNeil Center of Early American Studies och The Library Company i Philadelphia.
Martin Öhman, fil dr. i historia, telefon: 031–786 3315, e-post: martin.ohman@gu.se

Ekonomiska konsekvenser

Presidentvalets ekonomiska konsekvenser

Ola Olsson forskar om ekonomisk historia, långsiktig ekonomisk utveckling och tillväxt. Han kan kommentera de ekonomiska och utrikespolitiska aspekterna av presidentvalet i USA.
Ola Olsson, professor i nationalekonomi, telefon: 076–618 1341, 031–786 1341, e-post: ola.olsson@economics.gu.se

Presidentvalets konsekvenser för fordonsindustrin

Fordonsforskare Mikael Wickelgren kan kommentera om hur valutgången kan påverka fordonsindustrin på olika sätt.
Mikael Wickelgren, docent i företagsekonomi vid Gothenburg Research Institute,  Handelshögskolan, telefon: 031-786 5630, e-post: mikael.wickelgren@gri.gu.se

Kontakt

Observera att vi inte kan garantera att alla forskare går att nå hela tiden. Om ni inte får svar på telefon, mejla istället. På vissa forskare finns det bilder i Göteborgs universitets bilddatabas, dessa är fria att använda i publicistiska sammanhang. Vänligen ange fotografens namn.