Bild
COP26
Länkstig

Experter: Klimat och hållbar utveckling

Här kan du som är journalist hitta forskare som kan analysera och kommentera klimat- och hållbarhetsfrågor. Det kan handla om ämnen som klimat, biologisk mångfald, miljö, stadsutveckling, konsumtion och mycket annat.