Länkstig

Gunilla Wastensson

Docent

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 16
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Gunilla Wastensson

Jag arbetar som överläkare vid Arbets- och miljömedicin och är verksam inom både klinik och forskning. Disputerade 2010 med en avhandling om hur man kan använda känsliga datorbaserade mätmetoder för att upptäcka små förändringar i motoriska funktioner till följd av exponering för låga halter neurotoxiska metaller. I min pågående forskningsverksamhet fortsätter jag att studera hur metaller, speciellt mangan, påverkar det centrala nervsystemet. Ett annat forskningsområde är lärares arbetsmiljö och hälsa där jag leder ett projekt finansierat av FORTE.