Länkstig

Kristina Eriksson

Professor

Avd för reumatologi och inflammationsforskning
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
40530 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Kristina Eriksson

Kristina Eriksson är född i Stockholm och avlade biologexamen 1989 vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 1995 på avhandlingen "HIV and mucosal immunity: implications for vaccine development" och tillbringade därefter 2 år vid Cambridge University. Hon blev docent i immunologi 2000 och tilldelades 2006 en rådsforskartjänst vid Vetenskapsrådet i medicinsk mikrobiell patogenes.

Hon är från 1 april 2009 professor i viral immunpatologi vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin.

Mer om Kristina Erikssons forskning