Länkstig

Kristina Eriksson

Avd-/Sektionschef, bitr, inst

Avd för reumatologi och
inflammationsforskning
Telefon
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Professor

Institutionen för
medicin
Besöksadress
Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Kristina Eriksson

Kristina Eriksson är född i Stockholm och avlade biologexamen 1989 vid Göteborgs universitet. Hon disputerade 1995 på avhandlingen "HIV and mucosal immunity: implications for vaccine development" och tillbringade därefter 2 år vid Cambridge University. Hon blev docent i immunologi 2000 och tilldelades 2006 en rådsforskartjänst vid Vetenskapsrådet i medicinsk mikrobiell patogenes.

Hon är från 1 april 2009 professor i viral immunpatologi vid avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin.

Mer om Kristina Erikssons forskning