Länkstig

Sofie Fredriksson

Forskare

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Sofie Fredriksson

Legitimerad audionom, examinerades 2008 från audionomprogrammet och tog en magisterexamen i audiologi 2011, båda vid Göteborgs universitet. Disputerade juni 2018 vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, med avhandlingen: "Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions" (länk).

Arbetar för närvarande som forskare vid Arbets- och miljömedicin i forskargruppen Ljudmiljö och hälsa (länk). Min forskning berör främst området hörsel och hälsa vid exponering för buller och stress på kvinnodominerade arbetsplatser, främst inom skola och hälso- och sjukvård, och berör genusaspekter inom det Arbets- och miljömedicinska området.

Just nu forskar jag vidare om hur ljudkänslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsfunktion genom AFA Försäkrings postdoc-stöd (länk pressmeddelande).

Vid sidan om forskningen har jag sedan 2011 undervisat vid Audionomprogrammet (länk), främst inom audiologisk diagnostik samt lingvistik och fonetik. Idag gör jag dock främst inhopp som föreläsare. Jag arbetar också kliniskt med hörsel- och balansdiagnostik på Audionommottagning Göteborg/Sahlgrenska (länk).

Jag är sedan hösten 2021 invald som ersättare för beteendevetenskap i styrelsen för Hörselforskningsfonden (länk). Arbetet involverar främst årliga bedömningar av forskningsansökningar. Jag är sedan sommaren 2021 även invald som vice ordförande i "Team 1: Noise-induced hearing loss" inom ICBEN (the International Commission on Biological Effects of Noise (länk). Arbetet involverar bland annat att organisera vetenskapliga sessioner på kongresserna och sammanställa forskningsläget under åren mellan kongresserna.

Min profil på Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Sofie_Fredriksson

Min profil på Google Scholar: ‪Sofie Fredriksson‬ - ‪Google Scholar‬

Min ORCID-profil: http://orcid.org/0000-0003-0698-527X

Vår forskargrupp på Twitter: http://twitter.com/Sound_n_health