Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sofie Fredriksson

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Sofie Fredriksson

Legitimerad audionom, examinerades 2008 från audionomprogrammet och tog en magisterexamen i audiologi 2011, båda vid Göteborgs universitet. Disputerade juni 2018 vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, med avhandlingen: "Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions".

Arbetar för närvarande som forskare (postdoc) vid Arbets- och miljömedicin i forskargruppen Ljudmiljö och hälsa (länk). Min forskning berör främst området hörsel och hälsa vid exponering för buller och stress i arbetet. Fokus ligger på kvinnodominerade arbetsplatser inom skola och hälso- och sjukvård samt berör genusaspekter inom det Arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan om forskningen har jag sedan 2011 undervisat vid Audionomprogrammet, främst inom audiologisk diagnostik samt lingvistik och fonetik. Idag gör jag främst inhopp som föreläsare. Jag har även tillsammans med Hörselverksamheten i regionen drivit ett projekt mot att implementera Jämlik Vård i klinik och utbildning. Inom den kliniska verksamheten arbetar jag idag 20-40% med hörsel- och balansdiagnostik vid audionommottagning Göteborg (Sahlgrenska).

Tillsammans med ett antal audionom-doktorander i Sverige har jag även varit med och startat upp och drivit forskarnätverket PhD-Aud Network.

Min profil på ResearchGate