Länkstig

Sofie Fredriksson

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 16
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Sofie Fredriksson

Legitimerad audionom, examinerades 2008 från audionomprogrammet och tog en magisterexamen i audiologi 2011, båda vid Göteborgs universitet. Disputerade juni 2018 vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, med avhandlingen: "Hearing-related symptoms among women - Occurrence and risk in relation to occupational noise and stressful working conditions" (länk).

Arbetar för närvarande som forskare vid Arbets- och miljömedicin i forskargruppen Ljudmiljö och hälsa (länk). Min forskning berör främst området hörsel och hälsa vid exponering för buller och stress i arbetet. Fokus ligger på kvinnodominerade arbetsplatser inom skola och hälso- och sjukvård samt berör genusaspekter inom det Arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan om forskningen har jag sedan 2011 undervisat vid Audionomprogrammet (länk), främst inom audiologisk diagnostik samt lingvistik och fonetik. Idag gör jag dock främst inhopp som föreläsare. Jag har även tillsammans med Hörselverksamheten i regionen drivit ett projekt mot att implementera Jämlik Vård i klinik och utbildning. Inom den kliniska verksamheten arbetar jag idag 20-40% med hörsel- och balansdiagnostik vid audionommottagning Göteborg (Sahlgrenska).

Tillsammans med ett antal audionom-doktorander i Sverige har jag tidigare varit med och startat upp och drivit forskarnätverket PhD-Aud Network (länk).

Jag är sedan hösten 2021 invald som ersättare för beteendevetenskap i styrelsen för Hörselforskningsfonden (länk). Arbetet involverar främst årliga bedömningar av forskningsansökningar.

Jag är sedan sommaren 2021 även invald som vice ordförande i "Team 1: Noise-induced hearing loss" inom ICBEN (the International Commission on Biological Effects of Noise (länk). Arbetet involverar bland annat att organisera vetenskapliga sessioner under ICBEN kongresserna, att bedöma de insända vetenskapliga bidragen, samt att sammanställa forskningsläget under åren mellan kongresserna.

Min profil på ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sofie_Fredriksson