Länkstig

Daniel Arvidsson

Viceprefekt

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Daniel Arvidsson

Fysisk aktivitet och hälsa

I min anställning vid Institutionen för kost- och idrottsforskning har jag flera olika roller, vilket ger en mycket stimulerande och lärorikt arbete.

Jag är forskare inom mätning av fysisk aktivitet, där jag tillsamman med mina kollegor vid Centrum för hälsa och prestation, Göteborgs universitet och nationellt arbetar i flera experimentella, kliniska och epidemiologiska projekt. Målet är att utveckla bättre och mer heltäckande mått på individers fysisk aktivitetsmönster, för att kunna ta fram nya, mer individanpassade rekommendationer för fysisk aktivitet för första gången baserade på objektiva metoder. Det nationella forskningsprojektet SCAPIS är en viktig del i detta.In this

Dessutom är jag lärare med fokus på mätmetoder och statistik, där den forskning jag deltar i verkligen kommer till nytta. På så sätt kan studenterna få bästa möjliga stöd i sin utveckling.

Som vice-prefekt för forskning engagerar jag mig i institutionens forskningsutveckling, där det finns många intressanta utmaningar, t ex hur kan man främja kollegornas karriärutveckling.

Centrum för hälsa och prestation har en viktig funktion att förena forskare inom olika områden för att lösa olika forskningsproblem tillsammans. Här arbetar jag tillsammans med min kollegor för centrats utveckling. Här ser vi fantastiska möjligheter i samverkan med regionen och industrin att verka för främja den fysiska aktiviteten i samhället och stötta sjukvårdens roll i detta.