Länkstig

Elisabeth Strandhagen

Föreståndare, biträdande

Svensk Nationell Datatjänst, SND
Fax
031-786 49 13
Besöksadress
Medicinaregatan 18 A, plan 4
41390 Göteborg
Rumsnummer
649
Postadress
Box 468
40530 Göteborg

Om Elisabeth Strandhagen

Klinisk Näringsfysiolog, med dr. Biträdande föreståndare på Svensk nationell datatjänst (SND) och forskare vid Avd. Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin vid Sahlgrenska Akademin.

Svensk nationell datatjänst: Nationell infrastruktur för forskningsdata, snd.gu.se.

Avhandling: Coffee and gene interaction. The effect on methionine and lipid metabolism. Göteborgs Universitet 2004.
Forskningsinriktning: Folkhälsonutrition, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom
Forskningsprojekt: Intergene och Adonix-studierna.