Länkstig

Karl Kilbo Edlund

Doktorand

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
413 90 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Karl Kilbo Edlund

Mina forskningsprojekt utforskar luftföroreningars påverkan på hjärt-kärl- och njursjukdom. Jag är intresserad av samspelet mellan miljön och människors hälsa, på både makro- och mikroskopisk nivå – allt från klimatförändringar till luftföroreningar vid bostadsadressen. Mitt avhandlingsarbete fokuserar på det epidemiologiska sambandet mellan exponeringar för luftföroreningar och åderförkalkning, plackbildning, kardiovaskulär mortalitet och sjuklighet, njurfunktion och njursvikt. Huvudsakligen arbetar jag med data från SCAPIS-kohorten, men jag arbetar även med några andra lokala och nationella kohorter.