Länkstig

Eva Andersson

Statistiker

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Eva Andersson

Statistiker och docent i epidemiologi, anställd vid Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

Forskargrupp MTOX-Miljömedicin och Toxikologi vid Arbets- och miljömedicin.

Hemsida forskning: www.gu.se/forskning/mtox-miljomedicin-och-toxikologi

Adress till hemsidan för Arbets- och miljömedicin är www.amm.se .