Länkstig

Christina Berg

Professor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
C2 19
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Christina Berg

Jag arbetar som professor i kostvetenskap. Mitt forskningsintresse är främst faktorer som påverkar människors livsmedelsval och kostvanor samt hur man kan arbeta hälsofrämjande. Just nu håller jag bland annat på med ett hälsofrämjande projekt i Angered tillsammans med andra forskare vid Göteborgs universitet, Angereds närsjukhus och VGR.

Läs också mer om forskning och utbildning kring hälsopromotion vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

Som bakgrund kan nämnas att jag är legitimerad dietist och disputerade hösten 2002. Min avhandling har titeln ”Influences on schoolchildren’s dietary selection: Focus on fat and fibre at breakfast” och behandlar livsmedelsval hos barn och ungdomar och faktorer som påverkar detta.