Länkstig

Johan Hellgren

Professor/överläkare

Avd för öron-, näs- och halssjukdomar
Besöksadress
Gröna stråket 9 5 vån su/sahlgrenska
41345 Göteborg
Postadress
Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Johan Hellgren

Professor i ÖNH, Sahlgrenska Akademin  2020-

Chef för avdelningen för ÖNH vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper sedan 2010-

Universitetssjukhusöverläkare 2013

Docent 2012

Lektor 2010

Postdoc Woolcock Institute of Medical Research Sydney University, Australien 2006

Överläkare ÖNH 2002

Disputerade 2001 GU på avhandlingen ”Non-Infectious Rhinitis”

Jag är ÖNH-specialist och överläkare vid ÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset med inriktning på näs-bihålesjukdomar och ansiktstraumatologi.

Ordförande i Svenskt Rinologiskt Sällskap 2008-2010

Ordförande i Svensk Förening för Otorinolaryngologi, Huvud & Halskirurgi 2010-2016 Forskingsområden Bedriver forskning inom övre- och nedre luftvägsinflammation, pediatrisk sömnrelaterad andningsstörning, nasal luftvägsobstruktion och hälsoekonomi sedan 1995.

I forskargruppen ingår 3 doktorander och en statistiker, 2 ÖNH docenter och med dr lungmedicin. Forskninssamarbete Har ett utvecklat forskningssamarbete med avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska, Dr Janet Rimmer Sydney University samt med Karolinska Institutet och Lunds Universitet. Professor Sverre Steinsvåg, Universitetet i Bergen

Doktorsavhandlingar 2013 Ylva Dahlin Redfors, överläkare som disputerade på avhandlingen ”Otosclerosis, clinical long-term perspectives”.

2016 Gunnhildur Gudnadottir, överläkare, disputerade på avhandlingen Paediatric sleep-disordered breathing - diagnostics and treatment. Pågående doktorandprojekt: Huvudhandledare

  • Joel Bergqvist, ST-läkare studerar relationen mellan rinit och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i de nationella och europeiska populationsstudierna ADONIX och RHINE-ECRHS.
  • Lars-Aksel Pedersen, ST-läkare, studerar prediktorer för resultatet vid andningsförbättrande kirurgi i världens största material av patienter som opererats med septumplastik (n=15 000) från det nationella svenska kvalitetsregistret.
  • Ulrika Clarhed, ST-läkare som studerar sambandet mellan yrke, kost och levnadsvanor med kronisk rinosinuit och icke-infektiös rinit i en stor populationskohort i Telemark, Norge ”Telemarksstudien”
  • Forskningssjuksköterska Louise Hafsten. Barn och vårdnadshavares upplevelse av undersökning, behandling och uppföljning av öron-näs-halssjukvården  

Kontakt:

Latest Key Publications