Länkstig

Kristina Holmgren

Seniorforskare

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 O 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Kristina Holmgren

Jag är professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, enheten för Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Jag är forskargruppsledare för TIDAS - en forskargrupp som bedriver forskning om tidig identifiering av arbetsrelaterad stress, hälsa och sjukfrånvaro. TIDAS är en del av vårdforskningsprogrammet New Ways som ligger vid enheten för socialmedicin och epidemiologi. Jag arbetar även på FoU-centrum inom primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän.

Mina huvudsakliga forskningsområden är: • Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress • Sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång • Folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete • Utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire (WSQ) • Attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan

Forskningsprojekt (projekten finns beskrivna på vår hemsida) • Projektansvarig och projektledare för TIDAS-projektet (https://www.gu.se/forskning/tidas) ”Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker för fysiska och psykiska besvär hos primärvården” 2014 – • Projektansvarig och projektledare för ’Att vara på jobbet och att komma tillbaka till jobbet’ 2011 – 2013 • Projektansvarig och projektledare för ’Tidig-projektet – tidig identifiering av arbetsrelaterad stress hos kvinnor’ 2007 – 2012 • Projektledare för ’Sjukskrivnas attityd till förtroendet för försäkringskassan – en fokusgruppsstudie’ 2012 – 2016 • Projektledare för Hälsoresursprojektet 2007 – 2015

Min forskning innefattar både epidemiologiska och kvalitativ studier, och interventionsstudier. Jag är för närvarande huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare för två.