Länkstig

Kerstin Landin-Wilhelmsen

Seniorforskare

Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition
Besöksadress
Institutionen för medicin - Gröna Stråket 8 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Om Kerstin Landin-Wilhelmsen

Professor, Senior forskare, Universitetssjukhusöverläkare och Excellent lärare vid avdelningen för Invärtesmedicin och Klinisk nutrition, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin.

Min forskning inriktar sig på könsrelaterade hormoner och dess koppling till kardiovaskulära och benmetabola sjukdomar hos män och kvinnor.

Forskning

Studerar särskilt kvinnor med Turners syndrom, den vanligaste könskromosomavvikelsen hos kvinnor, vilka helt eller delvis saknar den ena könskromosomen och därmed kroppseget kvinnligt könshormon östrogen.

Vidare studeras kvinnor med Polycystiskt OvarieSyndrom (PCOS) som har förhöjd produktion av det manliga könshormonet testosteron. Dessutom bedrivs interventionsstudier med anabola hormon som tillväxt-och paratyroideahormon samt vitamin D-behandling av kvinnor med postmenopausal manifest osteoporos, män och somaliska kvinnor.

Ett randomiserat populationsurval av kvinnor och män från World Health Organisation (WHO) MONItoring of trends and determinants for CArdiovascular disease (MONICA) projektet Göteborg, studeras avseende sina gonad-tyroidea, paratyroidea-binjure-och hypofyshormoners nivåer i relation till riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och frakturer samt livsstil och livskvalitet. WHO MONICA-studien utgör också kontrollmaterial för olika patientgrupper vid kliniken samt ligger till grund för referensvärden av olika analyser på kliniska central-laboratoriet, SU/S.

Samtliga patientgrupper ovan och kontroller följs longitudinellt och upp till 30 års uppföljning har publicerats. Samarbete sker nationellt samt internationellt. Jag ansvarar för det svenska vårdprogrammet för Turners syndrom som baseras på ett interdisciplinärt forsknings-och utvecklingssamarbete av barnläkare, endokrinologer, genetiker, gynekologer, kardiologer, odontologer, psykologer och öronläkare vid landets samtliga universitetskliniker och som till stor del ligger till grund för de internationella riktlinjerna.

Pågående forskningsprojekt

 • Effekter av givet tillväxthormon på livskvalitet, hjärtkärlsjuklighet och frakturförekomst hos kvinnor med Turners syndrom, respektive efter tillväxthormonbehandling vid postmenopausal osteoporos,
 • Korrelation genotyp/fenotyp vid Turners syndrom och variation av tid och vävnadstyp.
 • Prevalens och uppföljning av koarktatio aortae och aortadissektion vid Turners syndrom och i befolkningen.
 • Effekter av givet paratyroideahormon på morbiditet och fraktur vid manifest osteoporos.
 • Livskvalitet vid hypoparatyroidism respektive hypotyreos hos män och kvinnor i befolkningen.
 • Komorbiditet och livskvalitet vid obesitas före bariatrisk kirurgi och i relation till populationen.
 • Könshormoner i befolkningen samt hos män och kvinnor med hypofysinsufficiens samt metodjämförelse.
 • Uppföljning av morbiditet och mortalitet hos kvinnor med PCOS.
 • Hörsel och balans i relation till frakturförekomst, morbiditet och mortalitet, uppföljning hos kvinnor upp till 100 årsålder.

Gruppmedlemmar

 • Turnerforskning: Emily Krantz född Amundson doktorand, Sofia Thunström doktorand, Inger Bryman, Marie-Louise Barrenäs, Anna Hagman, Charles Hanson, Halina Tobiasson, Ulla Wide, Malin Eliasson studentarbete Göteborg, Kerstin Berntorp Malmö, Ingrid Bergström Stockholm, Anders Karlsson Uppsala, Eva Innala Umeå, Claus Gravholt, Århus, Danmark.
 • PCOS-forskning: Mats Brännström, Eva Dahlgren, Johanna Schmidt postdoc Göteborg, Maria Forslund doktorand, Mikael Landén, Mattias Månsson, Stockholm.
 • Benmetabol forskning och WHO MONICA-projektet: Ola Hammarsten, Georgios Kontogeorgos doktorand, Christine Laine postdoc, Annika Dotevall postdoc, Alaa Mejjadam ST-projekt, Catharina Olivius postdoc, Åsa Tivesten, Anders Lindahl, Göran Oleröd, Penelope Trimpou postdoc, Sofia Manousou doktorand, Zoi Mamazola ST-projekt, Lotta Ellegård studentarbete.
 • Vitamin D studier: Taye Demeke postdoc, Gamal Abd El-Gawad, Stella Nakate, Amra Osmancevic, Anne-Lene Krogstad, Eva Angesjö, Håkan Sinclair Borås.

Finansiärer

ALF, Hjärtlungfonden, Forte, Göteborgs Läkaresällskap

Undervisning

Undervisningen har också varit en stor del av mitt liv. Mitt motto är ”från Student till Docent”. Varit tutor, kursledare, examinerat och bedömt studentarbeten på läkarprogrammet m fl program vid GU sedan 1985. Jag har varit med i Medisam Utbildning sedan starten, skrivit läroböcker, är gymnastikdirektör och excellent lärare. Har varit klinisk handledare för 20 studenter/läkare och vetenskaplig handledare för 19 studenter/läkare.

Utvalda publikationer

 • Landin-Wilhelmsen K, Nilsson A, Bosaeus I, Bengtsson B-Å. Growth hormone treatment increases bone mass inpostmenopausal osteoporosis -A randomised, placebo-controlled trial. J Bone Miner Res 2003;18:393-405
 • Saenger P, Wikland KA, Conway GS, Davenport M, Gravholt CH, Hintz R, Hovatta O, Hultcrantz M, Landin-Wilhelmsen K, Lin A, Lippe B, Pasquino AM, Ranke MB, RosenfeldR, Silberbach M; Fifth InternationalSymposium on Turner Syndrome. Recommendations for the diagnosis andmanagement of Turner syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:3061-9.
 • Thunström S, Krantz E, Thunström E,Hanson C,Bryman I, Landin-Wilhelmsen K. Incidence of Aortic Dissection in Turner Syndrome—A 23-Year Prospective Cohort Study.Circulation. 2019 Jun11;139(24):2802-2804. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.040552. Epub 2019 Jun 10.