Länkstig

Katarina Glise Sandblad

Om Katarina Glise Sandblad

Katarina Glise Sandblad är doktorand med huvudsaklig inriktning på registerbaserad forskning rörande venös tromboembolism. Forskningen sker på deltid. Övrig tid arbetar hon som specialistläkare i Internmedicin på Östra sjukhuset samt på Koagulationscentrum på Sahlgrenska. Målet med forskningen är att ta frågor från den kliniska vardagen, besvara dem genom forskning och sedan återföra resultaten till kliniken för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av venös tromboembolism.

Katarina har tidigare forskat inom translationell immunologi på Karolinska Institutet, men flyttade med familjen till Göteborg 2016 och bytte då forskningsinriktning.