Länkstig

Katarina Glise Sandblad

Om Katarina Glise Sandblad

Katarina Glise Sandblad disputerade 2023. Forskningen är främst registerbaserad och rör olika aspekter av venös tromboembolism. Kliniskt arbetar hon som specialistläkare i Internmedicin på Östra sjukhuset samt på Koagulationscentrum på Sahlgrenska. Målet med forskningen är att ta frågor från den kliniska vardagen, besvara dem genom forskning och sedan återföra resultaten till kliniken för att förbättra prevention, diagnostik och behandling av venös tromboembolism.