Länkstig

Marta Laskowski

Om Marta Laskowski

  • Doktorand vid avdelningen för dermatologi och venereologi, institutionen för kliniska vetenskaper.
  • ST-läkare i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Under 2020 kursamanuens för kursen i dermatologi och venereologi (LÄ092) på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet.
  • Tillsammans med Lykke Barck medgrundare av Hudläkarpodden.

FORSKNINGSOMRÅDEN

Psoriasis (som del i forskningsgruppen Inflammatoriska hudsjukdomar, genodermatoser och hudlymfom):

  • Att undersöka kopplingen till samsjukligheter och livsstilsfaktorer, så som fetma, kondition och stress.
  • Att ta fram verktyg för tillförlitlig distansutvärdering av psoriasis.

Hudcancer (som del i forskningsgruppen Hudcancer):

  • Maskininlärningsbaserade prediktionsmodeller för hudcancer tränade på registerdata, som del av Sam Polesies projekt.

PÅGÅENDE PROJEKT

  • BEST-PSO: prospektiv långtidsuppföljning av psoriasispatienter som genomgår fetmakirurgi, samt en kontrollgrupp. Studien utgör del av den randomiserade kontrollerade multicenterstudien BEST som jämför utfallet av gastric bypass jämfört med sleeve gastrektomi. Patienterna följs under fem års tid med enkäter om bland annat sjukdomsaktivitet, påverkan på livskvalitet och komorbiditeter, så som depression och ledsymtom.
  • Gen-PSO: långtidsuppföljning av psoriasispatienter för att studera förekomst av genitala symtom och sexuell dysfunktion, utgör del av BEST-PSO.

AVSLUTADE PROJEKT

MEDIA