Göteborgs universitet
Bild
Bild på avhandling och penna
Länkstig

Doktorandprojekt och doktorsavhandlingar i kulturgeografi

Nedan presenteras aktiva doktorandprojekt samt tidigare doktorsavhandlingar i kulturgeografi.

Doktorsavhandlingar

2022

Apoorva Rathod
From sedentary behaviors to sedentary moments: what constitutes and shapes children's activities and performances at home. Länk: https://hdl.handle.net/2077/73950

2021

Elizabeth Dessie
Rural encounters with the city. A study of the gendered livelihood strategies of migrant youth in Addis Ababa, Ethiopia. Länk: http://hdl.handle.net/2077/69883

Emmanuel Muyombano
The effects of the land tenure reform programme on tenure security and agricultural development in Rwanda: the case of Musanze district, Northern Province. Länk: http://hdl.handle.net/2077/69740

2017

Therese Brolin (2017).
Ownership or donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation, GUP 261339

Mirek Dymitrow (2017).
Rural/urban redux: Conceptual problems and material effects, GUP 261561

2016

Andreas Skriver Hansen (2016).
Understanding recreational landscapes. Developing a knowledge base on outdoor recreation monitoring in Swedish coastal and marine areas, GUP 247127

2015

Erik Elldér (2015).
The changing role and importance of the built environment for daily travel in Sweden, GUP 217332

2013

Maja Essebo (2013).
Lock-in as make-believe – Exploring the role of myth in the lock-in of high mobility systems, GUP 185901

Ana Gil Sola (2013).
På väg mot jämställda arbetsresor? : Vardagens mobilitet i förändring och förhandling ISSN: 0346-6663, GUP 186156

2012

Anja K. Franck (2012).
From formal employment to street vending: Women’s room to maneuver and labor market decisions under conditions of export-orientation – the case of Penang, Malaysia, GUP 155739

Mattias Sandberg (2012).
“De är inte ute så mycket” Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymme i storstadsbarns vardagsliv, GUP 157996

2011

Kristina Lindström (2011).
Den massmediala (re)produktionen av turismens platser – geografiska perspektiv på journalistikens uttryck och produktionsförhållanden , GUP 150039

Jonathan Borggren (2011).
Kreativa individers bostadsområden och arbetsställen – Belysta mot bakgrund av näringslivets omvandling och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg , GUP 150038

Pelle Amberntsson (2011).
The Past of Present Livelihoods. Historical perspectives on modernisation, rural policy regimes and smallholder poverty - a case from Eastern Zambia , GUP 150040

2010

Robin Biddulph (2010).
Geographies of evasion. The development industry and property rights interventions in early 21st century Cambodia, GUP 122485

2009

Jean Paul Dushimumuremyi (2009).
Spatial distribution of water resources and accessibility to water. The case of Bugesera district in Rwanda , GUP 106205

Theophile NIYONZIMA (2009).
Land use dynamics in the face of population increase. A study in the districts of Gatsibo and Nyagatare, Eastern Province, Rwanda , GUP 106168

2008

Kristina Thorell (2008).
Naturvårdsplanering med förankring i det lokala. Villkor för delaktighet och underifrånperspektiv i naturvården., GUP 138442

2007

Lena Lindberg (2007).
The Regionalisation Process in Southeast Asia and the Economic Integration of Cambodia and Laos into ASEAN. , GUP 65557

Irae Baptista Lundin (2007).
Negotiating transformation: Urban livelihoods in Maputo adapting to thirty years of political and economic changes, GUP 66879

Jerry Olsson (2007).
Responses to change in accessibility. Socio-economic impacts of road investment: the distributive outcomes in two rural peripheral Philippine municipalities, GUP 66875

Curt Nestor (2007).
Foreign Direct Investment in the Socialist Republic of Vietnam 1988-2000: Geographical Perspectives, GUP 66874

2006

Ulf Ernstson (2006).
Kontrakt med naturen. Om spridning och implementering av miljöledningssystem, GUP 64928

2005

Jonas Lindberg (2005).
Education for all in times of global transformations: Aspirations and opportunities of poor families in marginal areas of Sri Lanka, GUP 38912

2004

Patrik Ström (2004).
The 'Lagged' Internationalization of Japanese Professional Business Service Firms: Experiences from the UK and Singapore, GUP 38914

David Rylander (2004).
Nätverkan och regional utveckling. Om gränsöverskridande samarbete i södra Östersjöregionen och nätverkstjänsternas roll i samhällsutvecklingen, GUP 38913

Eva Thulin (2004).
Ungdomars virtuella rörlighet. Användningen av dator, internet och mobiltelefon i ett geografiskt perspektiv, GUP 38915

2003

Ulrika Blom-Mondlande; Bodil Jansund (2003).
Geografi-Didaktik-Praktik. Interaktiva studier av förloppslandskapet, GUP 38916

Åsa Westermark (2003).
Informal livelihoods. Women's biographies and reflections about everyday life: a time-geographic analysis in urban Colombia, GUP 38918

Alf Brodin (2003).
Baltic Sea Ports and Russian Foreign Trade - Studies in the Economic and Political Geography of Transition, GUP 38850

2002

Kersti Nordell (2002).
Kvinnors hälsa - en fråga om medvetenhet, möjligheter och makt - Att öka förståelsen för människors livssammanhang genom tidsgeografisk analys, GUP 38857

2001

Matilde Mordt (2001).
Livelihoods and Sustainability at the Agrarian Frontier. The evolution of the frontier in Southeastern Nicaragua, GUP 131379

2000

Mikael Jonasson (2000).
The Creation of Places in Traffic through Performative Action, GUP 131040

1999

Anders Larsson (1999).
Proximity Matters? Geographical aspects of changing strategies in automotive subcontracting relationships: the case of domestic suppliers to Volvo Torslanda assembly plant, GUP 35660

Anvisningar till hur ni får tag på avhandlingar samt, i vissa fall, länkar till fulltextversioner av avhandlingarna, finns på Libris hemsida, en länk finner ni här.

Per Assmo: Livelihood strategies and land degradation. Perceptions among small-scale farmers in Ng'iresi Village, Tanzania. Nr 96, 1999

Lars-Gunnar Krantz: Rörlighetens mångfald och förändring. Befolkningens dagliga resande i Sverige 1978 och 1996. Nr 95, 1999

Margareta Espling: Women's livelihood strategies in processes of change. Cases from urban Mozambique. Nr 94, 1999

Johan Dahl: A cry for water. Perceptions of development in Binga district, Zimbabwe. Nr 92, 1997

Sang Chul Park: The technopolis plan in Japanese industrial policy. Nr 91, 1997

Inge Ivarsson: Integrated international production. A study of foreign transnational corporations in Sweden. Nr 90, 1996

Thomas Blom: Perspektiv på kunskap och utveckling. Om högskoleutbildningens betydelse i perifera regioner. Nr 89, 1996

Anders Närman: Education and nation building in Kenya. Perspectives on modernization, global dependency and local development alternatives. Nr 88, 1995

Gabriel Bladh: Finnskogens landskap och människor under fyra sekler. En studie av natur och samhälle i förändring. Nr 87, 1995

Sören Eriksson: Global shift in the aircraft industry. A study of airframe manufacturing with special reference to the Asian NIEs. Nr 86, 1995

Martin Gren: Earth writing: Exploring Representation and Social Geography In-Between Meaning/Matter. Nr 85, 1994

Joel Yrlid: Mission och kommunikation. Den kristna missionen och transportnätets utveckling i Belgiska Kongo/Zaire 1878-1991. Nr 84, 1993

Thomas Jordan: Flows of pumps: Structure and Change in the International Division of Labour. Nr 82, 1992

Bertil Lundberg: Industriella beroenden. Rumslig och strukturell förändring i ett värmlandsperspektiv. Nr 81, 1991

Peter de Souza: Territorial production complexes in the Soviet Union - with special focus on Siberia. Nr 80, 1989

Lars Aronsson: Turism och lokal utveckling. En turism-geografisk studie. Nr 79, 1989

Gerhard Gustafsson: Etik och lokala utvecklingsstrategier. Bevaring eller förändring av människans livsvillkor. Nr 78, 1986
Bertil Vilhelmson: Resurser och resor. Äldres aktivitet och handikapp i trafiken. Nr 77, 1985

Magnus Torell: Fisheries in Thailand. Geographical studies about the utilization of resources in semi-enclosed seas. Nr 75, 1984

Ingrid Johansson: Arbetsplatslokalisering i staden: dåtid-nutid-framtid. Exempel från några stadsdelar i Göteborg. Nr 74, 1984.

Kjell Gustafsson: Tekoindustrin och förändringarna i den internationella arbetsfördelningen. Konsekvenser för lokalisering och sysselsättning i Sverige. Nr 73, 1983

Kajsa Ellegård: Människa - produktion. Tidsbilder av ett produktionssystem. Nr 72, 1983

Christina Nordin: Marchés, commerçants, clientèle. le commerce non sédentaire de la région Parisienne - Etude de géographie humaine. Nr 71, 1983

Åke Forsström: Commuting accidents. A study of commuting accidents and casualties in some swedish regions during 1971. Nr 69, 1982

Rolf Pettersson: Omlokalisering av statlig verksamhet. Effekter på arbetsmarknaden i mottagande orter. Nr 66, 1980

Bengt Holmgren: Transportförändringar och rumslig utveckling. Geografiska studier av järnvägsnedläggningars effekter med exempel från två västsvenska kommuner. Nr 65, 1980

Sten Lorentzon: Ortsstruktur, arbetsresor och energiförbrukning. Förändringar i bebyggelsestrukturen och energikonsumtionen vid arbetsresor belysta med exempel från västra Sverige. Nr 64, 1979

Claes Göran Alvstam: Utrikeshandel och rumslig dynamik. En studie av den väst-europeiska interna utrikeshandelns ländersammansättning 1955-1975. Nr 63, 1979

Kent Persson: Sysselsättningen i centrum. Sysselsättningsförändringar i stadscentrum, deras orsaker och verkan - med exempel från Göteborg. Nr 60, 1977.

Lage Wahlström: Naturvården i regional och lokal planering. Geografiska studier med exempel från Göteborgsregionen och övriga delar av de västsvenska länen. Nr 59, 1977

Ulf Halloff: Inköpsresor i ett rumsligt system. Metodstudier på grundval av empiriskt material från några stadsdelar i Göteborg. Nr 56, 1977

Staffan Öhrling: Rural change and spatial reorganization in Sri Lanka. Barriers against development of traditional Sinhalese local communities. Nr 56, 1977

Jan Lundqvist: Local and central impulses for change and development. A case study of Morogoro District, Tanzania. Nr 44, 1975

Kenneth Asp: Interregionala godstransporter i ett rumsligt system. Nr 43, 1975

Lars Nordström: Rumsliga förändringar och ekonomisk utveckling. Nr 23, 1971

Lennart Andersson: Rumsliga effekter av organisationsförändringar. Studier i lokalisering med exempel från skolväsendet. Nr 17, 1970

Olof Wärneryd: Interdependence in urban systems. Nr 1, 1968